Päivittäistavarakauppa ja ammattikeittiöt

Luomun käyttötiheys ruokapalveluissa
Myymälöiden lukumäärä myymälätyypin mukaan
Päivittäistavaroiden myynti myymälätyypeittäin
Suurkeittiöiden lukumäärä toimialoittain
Suurkeittiöiden annosmäärät toimialoittain
Luomutuotteiden osuus julkisissa ruokapalveluissa