Hautajaiset vainajan tahdon mukaan

Kynttilä koristaa kahvipöytää
Moni vainaja on voinut jo elinaikanaan ilmaista tahtonsa hautajaisiinsa liittyvistä asioista hautaustestamentilla tai ennakkosopimuksella hautaustoimiston kanssa. Omaisten tulee kunnioittaa vainajan toivomuksia.

Käytännön järjestelyt

Omaisille tieto kuolemasta ilmoitetaan viipymättä ja henkilökohtaisesti. Kirkkoherranvirastossa voidaan sopia hautaan siunaamisen ajasta ja paikasta sekä siunauksen toimittavasta papista. Musiikki valitaan yhdessä kanttorin kanssa.

Hautajaisia varten tarvitaan hautauslupa.

Hautajaisia varten tarvitaan hautauslupa, jonka kirjoittaa vainajaa hoitanut lääkäri. Mikäli joudutaan tekemään oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia kuolemansyyn selvittämiseksi, hautauslupa kirjoitetaan vasta niiden jälkeen. Hautajaisjärjestelyt voi aloittaa jo ennen hautausluvan saamista. Hautauslupa toimitetaan siihen seurakuntaan, jonka alueella hautapaikka sijaitsee.

Hautapaikka hankitaan kirkkoherranviraston tai seurakunnan hautatoimiston kautta. Hautaustoimiston kanssa asioidaan yleensä ainakin arkun hankintaan sekä vainajan pukemiseen ja kuljetukseen liittyvissä asioissa. Hautaustoimisto hoitaa korvausta vastaan myös muut hautajaisten järjestelyt omaisten toiveiden mukaisesti, myös kaikki seurakunnan kanssa toimitettavat asiat.

Kuolinilmoitus julkaistaan usein paikkakunnan sanomalehdessä. Siinä voidaan myös esittää kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen. Jos ilmoitus julkaistaan hautauksen jälkeen, voidaan samalla kiittää osanotosta.

Kuolinilmoituksessa voidaan esittää kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen.

Sanomakellot on vanha tapa ilmoittaa seurakunnan jäsenen poismenosta. Kellojen soittamisen ajankohdasta voi sopia seurakunnan kanssa.

Siunaustilaisuus

Siunaus toimitetaan yleensä kirkossa, kappelissa tai hautausmaalla. Useimmiten hautaan siunaaminen pidetään omana tilaisuutenaan, mutta se voidaan liittää myös jumalanpalveluksen yhteyteen.

Siunaustilaisuuden kulku selviää muun muassa virsikirjan liiteosasta.

Lähimmät omaiset istuvat edessä oikealla puolella.

Siunaustilaisuudessa lähimmät omaiset istuvat kappelissa/kirkossa edessä oikealla puolella, muut omaiset heidän takanaan ja muu saattoväki vasemmalla puolella.

Jos arkkua kannetaan, kantajia tarvitaan kuusi, ja asiasta on hyvä sopia etukäteen. Haudalla lähiomaiset voivat heittää hautaan hiekkaa tai kukkia. Tämän jälkeen haudan päälle asetetaan yleensä teline, jolle kukat lasketaan.

Jos kyseessä on tuhkaus eli polttohautaus, arkku jää paikoilleen siunauksen jälkeen tai se kannetaan ruumisautoon. Tuhkauksen jälkeen omaiset vastaanottavat tuhkauurnan.

Hautajaisin on tapana pukeutua hillitysti, yleensä tummiin asuihin.

Muistotilaisuus

Tavallisesti haudalla joku läheisistä esittää kutsun muistotilaisuuteen. Siunauksen suorittanut pappi on tapana kutsua myös muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuus voidaan järjestää esim. kotona, seurakuntatalolla, ravintolassa tai muussa juhlatilassa.

Vapaalle sanalle on hyvä tarjota mahdollisuus.

Muistotilaisuuden ohjelma voi rakentua pyydettyjen puheenvuorojen, virsien ja musiikin mukaan. Myös nk. vapaalle sanalle on hyvä tarjota mahdollisuus. Tilaisuudessa luetaan myös saapuneet adressit.

Suruliputus

Yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä suruliputetaan vainajan kodissa ja usein myös hänen työpaikallaan.

Hautauspäivänä liputetaan sekä hänen kodissaan että muistotilaisuuden pitopaikassa.

Tieto rekisteriviranomaisille

Kuolintieto lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto puolestaan siirtyy mm. seurakuntaan, väestörekisteriin ja Kelaan.

Seurakunnasta tai väestörekisteristä saatava virkatodistus tarvitaan mm. virasto- ja pankkiasioita hoidettaessa. Omaisten tehtäväksi jää ilmoittaa kuolemasta esimerkiksi työpaikalle, taloyhtiölle, vakuutusyhtiölle, pankkiin, yhdistyksiin jne.

Tarjoilu

Ravintolat ja pitopalvelut hoitavat tilaisuuden alusta loppuun koristeluineen ja tarjoiluineen. Mikäli tilaisuus pidetään kotona, helpointa on tilata myös sinne pitopalvelu. Osoitteita löytyy oman paikkakunnan puhelinluettelosta tai netistä.

Muistotilaisuudet ovat luonteeltaan hyvin yksinkertaisia, mutta mikäli vainaja on eläessään esittänyt jotain toiveita, niitä tulee noudattaa. Muutoin tilaisuuden järjestelyitä eivät sido mitkään erityiset säännöt. Jokainen perhe ja suku toimivat omien perinteidensä mukaan.

Tarjoilu voi rajoittua kahviin ja pieniin suolaisiin sekä makeisiin leivonnaisiin. Mikäli hautajaisvieraita tulee pitkän matkan takaa, voi olla paikallaan tarjota kevyt ateria.

Mikäli hautajaisvieraita tulee pitkän matkan takaa, voi olla paikallaan tarjota kevyt ateria.

Noutopöydästä voi tarjota pikkusuolaisina esimerkiksi karjalanpiirakoita ja munavoita, erilaisia piirakoita, voileipiä tai voileipäkakkua. Makeiksi leivonnaisiksi sopivat juhlapulla, erilaiset pikkuleivät, kuiva- ja täytekakku sekä juomina kahvi, tee ja mehu.

Hautajaisissa ei ole ollut tapana tarjoilla alkoholia, mutta sekin on jokaisen perheen itsensä päätettävissä.

Runsaampaan noutopöytään sopivat erilaiset kylmät kalat, ruokaisat salaatit, erilaiset lihapadat mm. karjalanpaisti, lihapyörykät, kylmä paisti lisäkkeinä keitettyjä perunoita tai esimerkiksi makaroni- ja perunalaatikko. Hyvä runsas keittoateria leipä- ja juustolisineen sopii myös tarjoiluksi.

Koristelu

Valkoisella liinalla peitetylle muistopöydälle asetetaan vainajan kuva, sytytetään kynttilä ja pannaan mahdollisesti vainajan lempikukkia.

Tilaisuudessa voi olla esillä myös valokuvia vainajan elämästä tai häneen liittyviä esineitä. Pöytäkukista ja muusta tilan koristelusta voi joko huolehtia itse tai antaa sen pitopalvelun tehtäväksi.

Kirkkoon kuulumattomien siunaus

Kirkkoon tai muihin uskontokuntiin kuulumaton voi jo elinaikanaan esittää toiveensa siviilihautajaisista mm. erillisellä hautausohjekortilla ja siihen liittyvällä ohjelomakkeella (ks. www.siviilihautajaiset.fi).

Lisätietoa siviilihautajaisten järjestämisestä, ja muiden perhejuhlien järjestämisestä uskonnottomasti, löytyy osoitteessa www.pro-seremoniat.fi.

 

Kuva: Suomi syö ja juo