Kouluruokailun kehittämiseen tarvitaan tuoreeseen tutkimukseen perustuvia toimintamalleja

02.11.2021
Kouluruokailu on suomalaisen yhteiskunnan helmi ja yhdenvertaistava yhteiskunnallinen palvelu. Tämän aseman ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa aktiivista kehitystyötä ja yhteistyötä palvelun käyttäjien kanssa. Ruokatieto on mukana kehittämässä kouluruokailua. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta vastuullisen ruokapalvelun kehittämiseen sekä ruokakasvatuksen monipuolisten menetelmien käyttäminen osana kouluruokailua. Ateria-messuilla 2.11. Ruokatieto esittelee käytännön vinkkejä kouluruokailun ruokakasvatuksen edistämiseen.

Suomalainen kouluruokailu on pitkään onnistunut ravitsemuskasvatuksellisessa tehtävässään. Pelkästään ravitsemuskasvatukseen painottuvaa ruokakasvatusta ei kuitenkaan enää pidetä riittävänä. Sen tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista ruokakasvatusta: lisää ymmärrystä ruoan alkuperästä ja tukea myönteisen ruokasuhteen kehittymiselle. 

Ruokakasvatus on sijoitus tulevaisuuteen. Kasvattajien – mukaan lukien kouluruokailun henkilöstön - tavat puhua ruoasta, syömisestä ja erilaisista ruokavalioista opettavat lapsille ja nuorille yleisesti hyväksyttyjä tapoja suhtautua ruokaan. Vastuullisen kasvattajan onkin tarpeen reflektoida omia asenteitaan ruokaa ja syömistä kohtaan. Koululaisen ruokasuhteen vahvistamiseksi kasvattajan tulee paitsi opastaa, myös näyttää esimerkkiä joustavasta, sallivasta ja myönteisestä suhtautumisesta ruokaa ja syömistä kohtaan. 

Kouluruoka-agentti tarjoaa tehtäviä kouluruokailun ruokakasvatukseen 

Oppilaat osallistuvat innokkaasti kouluruokailun kehittämiseen, mikäli heille tarjotaan selkeitä tehtävänantoja tämän toteuttamiseksi, näin havaittiin MAMK:in ja VTT:n kouluruokailun kehittämishankkeessa (2011). Ruokatieto kokosi konkreettisista kouluruokailun kehittämisideoista Kouluruoka-agentin käsikirjan, jonka koulut voivat helposti ottaa oman kouluruokailun kehitystyönsä tueksi. 

Kouluruoka-agentin käsikirja opastaa muodostamaan koulun sisäisen Agenttitiimin, jossa oppilaat, opettajat ja ruokapalvelutyöntekijät kehittävät kouluruokailua yhdessä. Käsikirja tarjoaa koulun arkeen sopivia tehtäviä, joiden avulla oppilaat pääsevät muuttamaan kouluruokailua entistä parempaan suuntaan. 

Tehtäväpankkiin on päivitetty ideoita, jotka tukevat oppilaiden ruokasuhteen kehittymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi oman nälkätilanteen tunnistamiseen, erilaisten ruokavalioiden hyväksymiseen ja uusien raaka-aineiden maisteluun liittyvät tehtävät.  

Kouluruoka-agentin käsikirja on avoimesti käytettävissä Ruokatiedon verkkosivuilla

Ruokatieto mukana kehittämässä ruokapalvelujen vastuullisuutta 

Vastuulliset ruokapalvelut –hankkeessa (Varuke) kehitetään julkisten ammattikeittiöiden vastuullisuutta ja ideoidaan jatkuvasti parempia toimia yhdessä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ohjelmaan osallistuu kymmenen ruokapalvelutoimijaa, jotka saavat työpajoissa elintarvikealan asiantuntijoilta opastusta ja sparrausta vastuullisuustyöhönsä. Ruokatieto osallistuu hankkeeseen asiantuntijan roolissa.  

Ruokatiedon osaamisen ytimessä on ruokaketjun tuntemus, kotimaisuudesta viestiminen sekä yhteinen tekeminen erilaisten elintarvikeyritysten, sidosryhmien ja ruokapalveluiden kanssa. 

Varuke-hanke on herätellyt ruokapalvelutoimijoita ymmärtämään, että kuluttajat ovat kriittisen tärkeä osa ruokapalvelujen kehittämistä. Keväällä 2021 hankkeen ruokapalvelutoimijat ottivat kuluttajat mukaan kehitystyöhön. Kuluttajat osallistuivat palvelun kehittämiseen esimerkiksi makuraadein, asiakaskyselyin sekä reseptikilpailuin. 

Hankkeen tavoitteena on jakaa uusia oivalluksia ja parhaita käytäntöjä myös muiden ammattikeittiöiden käyttöön. Hanke jatkuu vuoteen 2023 saakka, jonka jälkeen parhaat käytänteet raportoidaan ja jaetaan kaikkien käyttöön. 

Lisätietoja 

Minna Lehdonvirta 
jäsenpalvelukoordinaattori, asiantuntija, ETM 
Ruokatieto Yhdistys ry 
minna.lehdonvirta(at)ruokatieto.fi 
p. +358 40 595 4671 

 
Noora Laukkanen 
ruokakasvatuksen asiantuntija, KM 
Ruokatieto Yhdistys ry   
noora.laukkanen(at)ruokatieto.fi   
p. +358 44 236 0039    

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja ruokaketjusta.    

Seuraa Ruokatietoa somessa!
Facebook.com/Ruokatieto.fi    
Twitter.com/Ruokatieto  
Instagram.com/Ruokatieto