Lupa kokata -materiaali soveltuu nyt myös S2-opetukseen

Ruokatieto, Lupa kokata
20.12.2016
Elintarvikehygienian Lupa kokata -oppimateriaalista on tuotettu versio S2-opetukseen. Materiaalin on tuottanut Luksian aikuisopisto yhteistyössä Ruokatiedon kanssa osana Opetushallituksen tukemaa Sulautuvaa tukisuomea –projektia.

Lupa kokata –aineisto on osana Ruokatiedon ruokakasvatuksen materiaaleja ja S2 –versio löytyy Lupa kokata –sivuston tulostettavasta oppilasmateriaalista.

Alkuperäinen Lupa kokata -materiaali on tuotettu vuonna 2008 osana Sitran Hygieniapassi-hanketta ja se on päivitetty yhteistyössä Helsingin Ympäristökeskuksen kanssa kesällä 2013.

Maahanmuuttajataustainen opiskelija voi tehokkaasti hyödyntää jo olemassa olevaa opetusmateriaalia.

Ideana uudessa versiossa on, että maahanmuuttajataustainen opiskelija voi tehokkaasti hyödyntää jo olemassa olevaa opetusmateriaalia. “Ohjaamme opiskelijan oppimaan opiskelutekniikkaa, jossa painottuu kielen, termien ja käsitteiden ymmärtäminen”, kertoo kouluttaja Tarja Dejanova Luksiasta.

Lupa kokata –materiaalin S2-opetukseen sopivassa versiossa tekstin viereen on lisätty tekstissä olevista sanoista sanojen perusmuotoja, synonyymeja ja joissakin tapauksissa sanojen selityksiä. Näin opiskelija voi paremmin löytää sanakirjasta termiä vastaavan käännöksen ja ymmärtää sen merkityksen. Materiaalia on lisäksi lyhennetty ja toistoa poistettu, jotta teksti olisi helppolukuisempaa.

LUPA KOKATA VALMENTAA HYGIENIAPASSIN SUORITTAMISEEN

Lupa kokata -aineisto on erityisesti peruskoulun ja toisen asteen opetukseen suunniteltu opetuskokonaisuus, jonka pohjalta oppilaan on mahdollista suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran virallinen hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi.

Aineistoa voi opiskella joko opettajajohtoisesti tai itsenäisesti. Yleisen materiaalin lisäksi sivustolla on erityinen opettajamateriaali, josta löytyy tehtäväideoita ja opetuskalvoja. Jokaisen osion päätteeksi on myös tehtäviä, joiden avulla osion tärkeimmät asiat voi opiskella.

Lupa kokata koostuu kymmenestä osiosta:

  • Hygieniaosaaminen
  • Elintarvikkeiden hygieniaa uhkaavat tekijät
  • Mikrobiologia
  • Ruokamyrkytykset
  • Elintarvikelainsäädäntö
  • Omavalvonta
  • Elintarvikkeiden hygieeninen käsittely
  • Henkilökohtainen hygienia
  • Puhtaanapito
  • Hygienian tulokset

Lupa kokata –oppimateriaali S2-opetukseen

www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-peruste...

Lupa kokata -oppimateriaali:
www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet

Lupa kokata -opettajamateriaali:
www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-peruste...

LISÄTIETOJA

Tarja Dejanova
kouluttaja, Maahanmuuttajapalvelut
tarja.dejanova(at)luksia.fi
p. 044 335 6056

Ruokatieto Yhdistys ry
ruokatieto(at)ruokatieto.fi
p. 040710 4170 (vaihde)