Nosta sinäkin kuntavaaleissa huomio ruokapalveluiden kotimaisuuden mahdollistamiseen

09.04.2021
Julkisten palveluiden ravitsemus- ja ruokakasvatustehtävä on moninainen. Siksi kotimaisuudella onkin syytä olla sijaa hankinnoissa! Kotimaisten raaka-aineiden käytön mahdollisuuksia tukemalla ja kotimaisen ruoan syömisen arvostuksen lisäämisellä voi olla monia positiivisia vaikutuksia niin ravitsemuksen kuin myös ilmaston kannalta.

Kotimaisen ruokaketjun toimet tiedetään pellolta pöytään – tämän esiin tuominen esimerkiksi koulujen ruokakasvatuksessa on yksi keino nostaa ruoan arvostusta ja antaa lapsille ja nuorille hyvä tiedostavan ja vastuullisen kuluttajuuden malli. Samalla ruoan arvostuksen nousu voi toimia keinona vähentää ruokahävikkiä. Ruoan arvostus kasvaa, kun päiväkodeissa ja kouluissa ruokailijat tietävät, mistä ruoka tulee. Muun muassa Ruokakunta-hankkeessa todetaan: "Kunnan tärkein pöytä on lasten ruokapöytä".

Ruokapalvelutoimijoita on koulujen ja päiväkotien lisäksi monia muitakin. Kunnat käyttävät vuosittain jopa 20 miljardia euroa julkisiin hankintoihin. Osa tästä suuntautuu vuositasolla yli 400 miljoonan ruokapalveluissa tuotetun ruoka-annoksen raaka-ainehankintoihin. Mikäli näillä lautasilla on kotimaista ruokaa, se tuo hyvinvointia koko kotimaiseen ruokaketjuun, joka työllistää yli 340 000 ihmistä!

Suomalaiset haluavatkin antaa rahan kiertää hyvää kehää, jossa hyvinvointi ja tuotot pysyvät lähellä: Suomen Elintarviketyöläisten Liiton Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan suomalaisista 93 % haluaa, että kunnan elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaista ruokaa, vaikka se nostaisi hankintahintaa.

Nostetaan kuntien hankintaosaaminen kunniaan ja mahdollistetaan riittävillä resursseilla koko osaamisen käyttöpotentiaali. Kannustetaan ruokapalvelutoimijoita käyttämään raaka-aineiden kotimaisuutta yhtenä keinona ruoan menekin lisäämisessä. Annetaan kotimaisuusviestin kantautua ruokapalveluiden asiakkaille saakka – ruoan raaka-aineiden alkuperän ilmoittaminen voi olla keittiöiden ylpeydenaihe.

 

Lisätietoja:

Anni-Mari Syväniemi
Toiminnanjohtaja

Puhelin +358 50 5118909
anni-mari.syvaniemi(at)ruokatieto.fi