Normaali versio

Retki kauppaan -ruokakasvatuskonseptia testataan Euroopassa

24.11.2020
Ruokatiedon ja S-ryhmän yhteistyön tuloksena syntynyt Retki kauppaan -ruokakasvatuskonsepti viedään WeValueFood -hankkeen myötä nyt myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Opetuskokonaisuutta testataan pilottikouluissa virtuaalisten kauppavierailujen avulla.

Retki kauppaan -konseptia testataan pilottikouluissa

Lasten ja nuorten tietämys ruuan alkuperästä on puutteellista. EIT Foodin rahoittaman WeValueFood -hankkeen tavoitteena on kasvattaa ruuan arvostusta lisäämällä lasten ja nuorten tietämystä ruuasta ja ruuan alkuperästä. Tavoitteena on myös tuottaa nuoria ruokalähettiläitä, jotka levittävät eurooppalaisille tulevaisuuden kuluttajille ruoan ilosanomaa.

Lasten ja nuorten ruokakasvatus on tehokas keino vastata nykypäivän suuriin ruokahaasteisiin: ravitsemuksen ja ympäristön kannalta kestävämmän ruokavalion toteutumiseen, kertoo dosentti Maijaliisa Erkkola Helsingin yliopistosta.

WeValueFood- hanke tutkii ruokakasvatusmenetelmiä ja niiden vaikuttavuutta valituissa Euroopan maissa. Retki kauppaan -kokonaisuus valittiin mukaan hankkeeseen yli 350 ruokakasvatusmenetelmän joukosta ja tällä hetkellä sen toimivuutta testataan suomalaisissa ja puolalaisissa pilottikouluissa.

COVID-19-pandemia vaikuttaa myös Retki kauppaan -kokonaisuuden toteuttamiseen, sillä fyysiset kauppavierailut on peruttu. WeValueFood -hankkeessa kaupparetki on toteutettu ruuan verkkokaupan sekä virtuaalivierailujen avulla, mikä mahdollistaa vuorovaikutuksen ruokakaupan työntekijöiden kanssa.

Retki kauppaan -kokonaisuuden pilotointi on nyt käynnissä ja interventiotutkimus päättyy joulukuun alussa. Ensimmäiset tulokset ovat saatavilla joulukuussa 2020.

Retki kauppaan opettaa arjen taitoja

Retki kauppaan on Ruokatiedon ja S-ryhmän yhteistyönä toteuttama opetuskokonaisuus, jonka myötä alakoululaiset ympäri Suomen voivat opettajiensa johdolla lähteä retkelle kauppaan. Kaikki Retki kauppaan -opetusmateriaali on opettajien ja Ruokatiedon asiantuntijoiden laatimaa eikä sisällä kaupallista materiaalia.

Retki kauppaan -materiaalin ja kauppavierailun avulla opitaan arkeen kytkeytyviä kestävän kehityksen teemoja, kuluttajataitoja sekä monilukutaitoa. Kaupparetken tavoitteena on tutustuttaa oppilaat ruuan reittiin, ruokakauppaan ja sen toimintaperiaatteisiin, sekä siihen miten kaupassa toimitaan ja minkälaisia valintoja kaupassa kannattaa tehdä. Kauppavierailu toimiikin osana monipuolista oppimisympäristöä ja yritysyhteistyö mahdollistaa kuluttajataitojen opiskelun tavalla, joka ei olisi luokkatilassa mahdollista. Kaupparetki ja sen materiaalit tukevat ilmiöpohjaisten opetuskokonaisuuksien toteuttamisesta, ja retki sopii itsessäänkin toteutettavaksi ilmiökokonaisuudeksi koulussa.

Kaupparetket ovat saaneet myönteisen vastaanoton niin oppilailta, opettajilta, vanhemmilta kuin ruokakauppojen henkilökunnaltakin.

Hienoa, että S-ryhmän ja Ruokatiedon yhteistyönä kehittämä ruokakasvatusmalli tunnistetaan kansainvälisesti. Retki kauppaan -toiminta on innostava tapa opettaa lapsille arjen ruokataitoja ja terveellistä syömistä, sanoo päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho S-ryhmästä.

Retki kauppaan laajenee yläkouluiHIN

Eurooppaan viety Retki kauppaan -opetuskokonaisuus on suunnattu alakouluille. Opetuskokonaisuus laajenee talvella 2020-2021 myös yläkouluille uuden Ruokavisan myötä. 

Yläkoulujen opetuskokonaisuudessa korostuu ajan henkeen sopien ruuan verkkokauppa ja oppimateriaalia voi hyödyntää myös etäopetuksessa. Ruokavisa 2021: Retki kauppaan -oppimateriaali julkaistaan joulukuussa 2020 ja visa käynnistyy alkuvuonna 2021.

 

WeValueFood

  • EIT Foodin rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa on mukana Helsingin yliopiston lisäksi 13 eurooppalaista yliopistoa.
  • Tavoitteena on opettaa, osallistaa ja edistää nuorten eurooppalaisten tietämystä ruuasta sekä lisätä ruuan arvostusta.
  • Hankkeessa kootaan yhteen ruokakasvatusmenetelmät, jotta ne ovat jatkossa helpommin löydettävissä.

EIT Food

  • Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, jonka toimintaa rahoittaa Euroopan Unioni.
  • Tavoitteena kestävä, terveellinen ja luotettava ruokajärjestelmä.

 

LISÄTIETOJA

Ruokatieto Yhdistys ry
Anni-Mari Syväniemi
toiminnanjohtaja
anni-mari.syvaniemi@ruokatieto.fi
p. 050 511 8909
(Kaupparetki -aiheiset lisäkuvat pyynnöstä.)

Helsingin yliopisto
Maijaliisa Erkkola
ravitsemustieteen dosentti, yliopistonlehtori
maijaliisa.erkkola@helsinki.fi 
p. 045 671 5455

S-ryhmä
Sampo Päällysaho
päivittäistavarakaupan johtaja
sampo.paallysaho@sok.fi
p. 010 768 0665
 

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaisen ruokaketjun menestystä tekemällä tunnetuksi osaamista ja työtä pellolta pöytään. Ytimessä on suomalaisen ruoan alkuperämerkki Hyvää Suomesta.

www.ruokatieto.fi/retki-kauppaan

Seuraa somessa: #retkikauppaan #ruokakasvatus
www.facebook.com/Ruokatieto.fi 
www.twitter.com/Ruokatieto

www.hyvaasuomesta.fi , www.ruokatieto.fiwww.ruokavisa.fiwww.arcticfoodfromfinland.fi

Kuva: Ruta Särki