RETKI KAUPPAAN VIE ALAKOULULAISET TUTUSTUMAAN LÄHIKAUPPAAN

Retki kauppaan Kuva Ruta Särki
02.10.2019
Mistä tuotteet tulevat ruokakaupan hyllyihin? Mitä tuotepakkauksista selviää? Mistä tunnistaa kotimaisen ruoan? Millaisia valintoja kannattaa tehdä voidakseen hyvin?

Retki kauppaan on Ruokatiedon ja S-ryhmän yhteistyössä toteuttama opetuskokonaisuus, jonka myötä alakoululaiset ympäri Suomen voivat opettajiensa johdolla lähteä retkelle kauppaan. Taustalla on S-ryhmän kesällä 2017 julkaisema Ruokamanifesti, jonka yksi teeseistä on lupaus edistää lasten terveellistä syömistä, mikä toimi lähtökohtana opetuskokonaisuuden ideoinnissa. Taustalla on S-ryhmän tavoite toteuttaa yritysvastuuta kouluissa ja avata kauppojensa ovet oppilasryhmille. Kaikki Retki kauppaan -opetusmateriaali on puolestaan opettajien ja asiantuntijoiden laatimaa Ruokatiedossa eikä sisällä kaupallista materiaalia.

Retki kauppaan -opetuskokonaisuutta pilotoitiin useissa kouluissa vuonna 2018. Erittäin myönteisten palautteiden kannustamana toimintamalli laajennetaan nyt koko Suomeen.

Retki kauppaan on suunniteltu toteuttamaan opetussuunnitelman laaja-alaisia tavoitteita

Opetuskokonaisuuden avulla opiskellaan kestävän kehityksen teemoja ja kuluttajataitoja. Kaupparetken tavoitteena on tutustuttaa oppilaat ruuan reittiin, kauppaan ja sen toimintaperiaatteisiin, sekä siihen miten kaupassa toimitaan ja minkälaisia valintoja kaupassa kannattaa tehdä. Opetuskokonaisuus johdattaa oppilaita oppimaan myös koulurakennuksen ulkopuolella ja kehittää heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan ympäröivässä yhteiskunnassa (POPS, 2014).

Kaupparetki ja sen materiaalit tukevat ilmiöpohjaisten opetuskokonaisuuksien toteuttamisesta, ja retki sopii itsessäänkin toteutettavaksi ilmiökokonaisuudeksi koulussa.

Valmis materiaali opettajalle kuluttajataitojen opettamiseen

Opetuskokonaisuuden toteuttamiseksi on opettajille valmis materiaali osoitteessa www.ruokatieto.fi/retki-kauppaan. Kuluttajataitoja ja ruokakansalaisuutta painottavan materiaalin tehtäväpankista löytyy erilaisia ryhmä- tai itsenäiseen työskentelyyn sopivia tehtäviä kaupparetkelle sekä sitä ennen ja sen jälkeen toteutettaviksi. Opettaja voi koostaa valmiista tehtävistä ja Ruokatiedon oppimateriaaleista haluamansalaisen kokonaisuuden kaupparetken ympärille omalle ryhmälleen sopivilla valinnoilla.
–  Retkien toteuttaminen on helppoa, kun voi hyödyntää opettajien tekemää valmista materiaalia. Retki kauppaan tukee hyvin laaja-alaisen osaamisen kaikkia taitoja ja sopii moniin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin, kuten ympäristöoppiin, äidinkieleen ja matematiikkaan, kertoo luokanopettaja Liisa Lavonen Arabian peruskoulusta.
– Kaupparetkellä oppilaiden innostuminen näkyy kysymyksissä, joita he esittävät toisilleen ja kaupan henkilökunnalle. Retken jälkeen oppilaat kysyvät innoissaan jo uudesta retkestä ja tutkimuksista, joita voisi tehdä kauppaan, Lavonen iloitsee.

LISÄTIETOJA
Emmi Tuovinen
ruokakasvatuksen asiantuntija
kotitalouden- ja luokanopettaja, KM, ETK
Ruokatieto Yhdistys ry
emmi.tuovinen@ruokatieto.fi
P. 040 821 9099

Seuraa somessa: #retkikauppaan #ruokakasvatus
www.facebook.com/Ruokatieto