Ruokailoa kouluruokailuun –Kouluruoka-agentit kehittämässä kouluruokailua

Miten kouluruokailua voi kehittää, kuva: Tuukka Ervasti
16.11.2016
Kouluruokailun kehittäminen on koko koulun yhteinen asia. Oppilaiden osallistaminen sekä ruokapalveluhenkilöstön ja opettajien yhteistyö luo kouluihin hyvää kouluruokailuhenkeä ja ruokailoa. Yksi tapa tuoda nämä kolme osapuolta yhteisen pöydän ääreen on perustaa kouluun Kouluruoka-agenttitiimi.

Agenttitoiminnassa kouluruokailu nähdään kokonaisuutena, johon sisältyy itse ruuan lisäksi myös ruokailun sosiaalinen merkitys, kouluravintolan viihtyisyys, jonotus, ruokailuaika- ja ajankohta, teemaviikot ja tapahtumat kouluravintolassa sekä viestintä ruuasta koulussa ja koteihin.

Projektikoordinaattori ja kotitalousopettaja Minttu Virkki Ruokatiedosta kertoo, että kouluruokailun kehittämisessä avainasemassa on ruokapalvelun henkilöstö ja heidän ammattitaitonsa. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti jokainen koulun aikuinen on kasvattaja, jolla on vastuu opastaa oppilaita hyvään ruokailuhetkeen.

”Jos oppilaat otetaan mukaan kouluruokailun kehittämistyöhön, kokemuksemme mukaan kouluruuan arvostus kasvaa. Jos sille annetaan mahdollisuus, voi kouluruoka-agenttitiimistä muodostua tiivis ryhmä, joka levittää ruokailoa ja hyvää kouluruokailuhenkeä koko kouluun.” kertoo Virkki.

Ateria2016-tapahtumassa kouluruoka-agenttimallia esitellään klo 10:05-10:25 salissa F. Ruokatiedon Minttu Virkki esittelee, miten keittiön väki voi osallistua ruokailon kasvattamiseen. Tervetuloa kuulemaan!

Agenttitiimien avuksi Ruokatiedon verkkosivuilla on Kouluruoka-agentin käsikirja osoitteessa www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus.

Tutustu ruokakasvatukseen ja ruuan alkuperään

Ruokatieto on Ateria16-messujen yhteistyökumppani. Ruokatiedon osastolla messukävijät voivat tutustua ruokakasvatuksen hankkeisiin ja opetusmateriaaleihin.

Ruokakasvatus on opettajien, vanhempien ja ruokapalvelutyöntekijöiden yhteinen tehtävä. Esillä on kouluruoka-agenttiteeman lisäksi alakoulujen ruokakasvatukseen suunnattu Ruuan reitti –materiaali www.ruokatieto.fi/ruuanreitti, yläkoululaisille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus Ruokavisa www.ruokavisa.fi sekä ruoka-alan ammatteja esittelevä Maistuva Ammatti www.maistuvaammatti.fi.

Ruokatiedon osastolla voi myös testata tietämystään Alkuperämerkkivisassa ja osallistua arvontaan tunnistamalla Suomessa tuotetuista raaka-aineista valmistetut elintarvikkeet.

Lisätietoja

MINTTU VIRKKI
projektikoordinaattori, kotitalousopettaja
+358 50 326 1231
minttu.virkki@ruokatieto.fi
@Ruokatieto, facebook Ruokatieto

#tiedämitäsyöt #kouluruokailu #ruokakasvatus
WWW.RUOKAVISA.FI - WWW.RUOKATIETO.FI - WWW.MAISTUVAAMMATTI.FI

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja ruokaketjun toiminnasta pellolta pöytään. Ruokatiedon jäsenenä on 280 suomalaista elintarvikealaa edustavaa yhteisöä. Vuonna 1958 perustettu yhdistys toimii Helsingin Tukkutorilla.

 

 

Ateria16 tapahtuman logo