Normaali versio

Ruokakasvata – herätä uteliaisuus ja kiinnostus ruuan tarkasteluun!

29.01.2021
Ymmärrystä vastuullisesta kuluttamisesta ja ruuan reitistä lisäävät Ruokatiedon menestyksekkäät ruokakasvatuskonseptit ovat tutustuttavina EDUCA-messujen verkkototeutuksessa 29.–30.1.2021.

Haluamme tuoda esiin ruokakasvatuksen monipuolisuutta ja merkityksellisyyttä laajalle joukolle opetusalan ammattilaisia! Messuosastollemme on koottu tiiviisti tietoa ja näytteitä useista ruokakasvatuskonsepteistamme. Esimerkiksi yli 4500 koululaista viime vuonna tavoittaneen Ruokavisan vuoden 2021 kokonaisuus on esittelyssä.

Vastuulliseksi ja tiedostavaksi ruuankuluttajaksi kasvaminen on yhä tärkeämpää  

Ruokakasvatus auttaa hahmottamaan ruuan kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia merkityksiä. Ruokakasvatuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä ruuan reitistä ja herättää keskustelua ruuan vastuullisuudesta.  

Lapset ja nuoret eivät aina tiedä mistä ruoka tulee. Ruokakasvatuksen avulla voimme lisätä tietoutta kotimaisesta ruuantuotannosta ja nostaa siten myös ruuan arvostusta”, sanoo ruokakasvatuksen asiantuntija Noora Laukkanen Ruokatiedosta. 

Hyvä ruokakasvattaja auttaa oppijaa ymmärtämään kuluttajuutta ja löytämään ruokailon. Ruuan parissa tehtävään työhön ja ruokaan tuotteena voi tutustua ikätasolle sopivalla tavalla hyödyntäen Ruokatiedon opetusmateriaaleja: 

  • Varhaiskasvatukseen tuotetun ruokakasvatuksen opetusmateriaalin tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ruokaa ja syömistä kohtaan. 

  • Perusopetuksessa tavoitteena on nostaa ruuan arvostusta tekemällä ruuantuotantoa nuorille tutummaksi. Lisätään suomalaisen ruuan arvostusta paremmalla tietoudella kotimaan ruuantuotannon ja ruokaketjun erityislaatuisuudesta! 

  • Tarjolla on oppia myös opettajalle! Ruokatiedon opetusmateriaalit (erit. Ruuan reitti) syventävät myös opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammattitaitoa ruokaketjusta pellolta pöytään! 

Tehdään siis ruokaketjut tutuiksi – pellolta pöytään ja esikoulusta korkeakouluun! 

Haluamme auttaa opettajia tarjoamalla innostavaa ja erilaiset oppijat huomioivaa opetusmateriaalia ruokakasvatukseen. Toivomme, että mahdollisimman moni löytäisi tarjoamiemme materiaalien ääreen ja voisi hyödyntää niitä opetuksessa”, Laukkanen kertoo. 

Menestyksekkäät konseptit laajenevat vuosi vuodelta – Retki kauppaan siirtyi verkkoon ja laajenee myös yläkouluihin 

Alakouluille suunnattua SOK:n kanssa yhteistyössä toteutettua Retki kauppaan -opetuskokonaisuutta on vuoden aikana muotoiltu vastaamaan etäoppimisen tarpeisiin. Tutustumisen voi tehdä joko fyysisillä kauppavierailuilla tai retkeilemällä ruuan verkkokaupassa! Etävierailuun sisältyy retken lisäksi ruokakaupan marketpäällikön etähaastattelu, jota varten oppilaat pääsevät laatimaan kiperiä kysymyksiä. 

Retki kauppaan -konsepti on vuoden aikana kokenut merkittävää edistystä, kun se laajentui pilottihankkeena muualle EU-alueella. Tuloksia pilotoinnista odotetaan alkuvuodesta 2021. 

Retki kauppaan -konsepti yhdistyy tänä vuonna myös yläkoululaisille suunnattuun Ruokavisaan. Pedagogisesti pelillistetty Ruokavisa 2021 -opetuskokonaisuus auttaa oppilasta ymmärtämään ruokakauppojen merkityksen osana ruuan reittiä. 

Ruokavisa on Ruokatiedon menestyksekkäin ruokakasvatuskonsepti, Laukkanen toteaa: 

Ruokavisa on laajentunut kymmenen vuoden aikana valtakunnalliseksi osaamiskilpailuksi, jota käytetään yläkouluissa aina Enontekiöltä Hankoon saakka. Tämän vuoden Ruokavisa-opetuskokonaisuus opettaa oppilaille tärkeitä arjen taitoja, kuten kestävää ruoka-arjen suunnittelua sekä fiksua kuluttamista. 

 

EDUCA verkossa -tapahtuma tuo Suomen suurimman opetus- ja kasvatusalan tapahtuman virtuaalisessa muodossa poikkeusvuoteen. 

Messuosastomme kuvitusta ja muuta kuvamateriaalia on mahdollista käyttää mediassa. Saat kuvat yhteyshenkilöltä! 

 

Kysy lisää: 

Noora Laukkanen

Ruokakasvatuksen asiantuntija 

+358 44 236 0039 

 

Anni-Mari Syväniemi 

Toiminnanjohtaja 

+358 50 511 8909 

anni-mari.syvaniemi@ruokatieto.fi 

 

Pvm 29.1.2021

Kirjoittanut Aino Rautanen, Noora Laukkanen