Ruokavisa 2021 -opetusmateriaali on nyt julkaistu

07.12.2020
Ruokavisa 2021 on S-ryhmän kanssa yhteistyössä laadittu oppimiskokonaisuus, jonka aiheena on Retki kauppaan. Ruokavisa 2021 -opetusmateriaali ohjaa oppilaita suunnittelemaan ruoka-arkea ja tekemään kestäviä valintoja ruokakaupassa. Ruokakauppojen toimintaan tutustutaan ruuan verkkokaupan avulla.

Opetusmateriaali valmistaa oppilaita ruokavisaan

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu opetuskokonaisuus, joka koostuu opetusmateriaalista, verkossa tehtävästä Ruokavisasta ja keväällä järjestettävästä loppukilpailusta. Ruokavisan opetusmateriaali on nyt julkaistu ja se löytyy Ruokatiedon verkkosivujen opeoppaasta nimellä Retki kauppaan -opettajalle

Kolmen oppitunnin mittainen opetusmateriaali aktivoi oppilaita pohtimaan, mitä kestävyys tarkoittaa ruoka-arjen, ostamisen ja ruokakauppojen konteksteissa.

Ruokavisaan voi valmistautua opetusmateriaalin avulla jo nyt. Retki kauppaan -teeman opetusmateriaali koostuu kolmesta oppilaille esitettävästä diasarjasta tehtävineen sekä opettajalle niiden tueksi tuotetusta taustamateriaalista.

Ensimmäinen diasarja tutustuttaa oppilaat ruuan valintaan ja kestävän ruoka-arjen suunnitteluun. Toisessa diasarjassa pureudutaan tuotteiden vertailuun ja sen merkitykseen vertailemalla niin yksikköhintoja kuin elintarvikepakkausten merkintöjäkin. Tuotteiden vertailua harjoitellaan ruuan verkkokaupassa. Kolmas diasarja syventää oppilaiden osaamista koskien ruuan reittiä pellolta pöytään. Erityiseen tarkasteluun otetaan ruokakaupat, joiden toimintaan oppilaat pääsevät tutustumaan videon ja oppimistehtävien avulla.

Opettajan taustamateriaali koostuu pääosin yksityiskohtaisesta lisätiedosta, minkä lisäksi se sisältää herätteleviä kysymyksiä ja opetusvinkkejä aiheiden käsittelyyn.

Ruokavisan opetusmateriaali on vapaasti käytettävissä ja se ei sisällä kaupallista materiaalia. COVID-19-pandemia on huomioitu opetusmateriaalissa siten, että kaupparetket toteutetaan ruuan verkkokaupassa ja oppilaat pystyvät tutustumaan aiheeseen tarvittaessa myös etäyhteyksin. Diasarjoja saa muokata omaan käyttöön sopivaksi ja niitä voi käyttää osana opetusta myös kilpailuaikojen ulkopuolella.

Ruokavisassa menestyneet ryhmät mukaan loppukilpailuun

Kolmen oppitunnin mittainen opetusmateriaali valmistaa oppilaita Ruokavisa 2021 -osaamiskilpailuun, johon oppilaat osallistuvat opettajan johdolla. Valtakunnallinen Ruokavisa -osaamiskilpailu avataan maaliskuussa 2021 ja se on auki kuuden viikon ajan. Visaa voi käyttää osana opetusta myös kilpailuajankohdan jälkeen.

Ruokavisassa parhaiten menestyneet oppilasryhmät otetaan mukaan loppukilpailuun, jossa mitataan oppilaiden tiedonhallintataitoja, käytännön toimintataitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Ruokavisa toimii osaamiskilpailun alkukarsintana, josta parhaiten menestyneet oppilasryhmät otetaan mukaan loppukilpailuun. Loppukilpailu toteutetaan tänä vuonna etäyhteyksin. Loppukilpailun voittajat valitsee arvovaltainen tuomaristo, joka koostuu ruoka-alan asiantuntijoista. S-ryhmä palkitsee Ruokavisan voittajat ja kirjoittaa voittajajoukkueesta jutun Yhteishyvä-lehteen.

Mikä Ruokavisa?

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jonka ovat kehittäneet Ruokatieto, tuottajajärjestö MTK ja Kotitalousopettajien liitto. Ruokavisa 2021 toteutetaan yhteistyössä S-ryhmän kanssa. Visan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisätä ruuantekijöiden arvostusta sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. Ruokavisa on tavoittanut yli 17 000 oppilasta kautta maan. Viimeisimpään Ruokavisaan osallistui lähes 300 oppilasryhmää.

 

LISÄTIETOJA
Noora Laukkanen
ruokakasvatuksen asiantuntija
Ruokatieto Yhdistys ry
noora.laukkanen@ruokatieto.fi
P. 044 236 0039

Seuraa Ruokavisaa somessa!

#ruokavisa #ruokakasvatus
facebook.com/Ruokatieto.fi
Instagram @Ruokavisa

www.ruokatieto.fi

Kuva: Jussi Ulkuniemi