Ruokavisa 2022 -oppimateriaali on julkaistu

09.12.2021
Ruokavisa opettaa tänä vuonna yläkoululaisille siipikarja-alasta ja elintarviketeollisuudesta. Oppimateriaali on nyt julkaistu ja vapaasti käytettävissä. Vuoden 2022 osaamiskilpailu käydään 7.2.-21.3.2022 osoitteessa Ruokavisa.fi.

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu opetuskokonaisuus, joka koostuu oppimateriaalista, verkossa tehtävästä Ruokavisasta ja keväällä järjestettävästä loppukilpailusta. Vuonna 2021 osaamiskilpailun alkueriin osallistui verkossa huimat 380 oppilasryhmää ja yli 3900 yläkoululaista ympäri Suomen! Uusin Ruokavisa-oppimateriaali on nyt julkaistu ja se löytyy Ruokatiedon verkkosivujen opeoppaasta nimellä siipikarja-ala. 

OPPIMATERIAALI VALMISTAA OPPILAITA VISAAN 

Ruokavisan tavoitteena on haastaa oppilaita tutkimaan ruoan alkuperää, tuotantotapoja ja elintarvikejalostusta. Aiheeseen johdattaa esimerkit kananmunista ja siipikarjanlihasta. Oppimateriaali koostuu diasarjoista, joihin on upotettu tehtäviä ja videomateriaalia. Aiheiden opetukseen on hyvä varata 3 x 45 minuuttia, jonka lisäksi aikaa tulee varata visan täyttämiseen. Kilpailuun voi osallistua täyttämällä visan 7.2.2022 - 21.3.2022 välisenä aikana. 

Ruokavisaan voi valmistautua oppimateriaalin avulla jo nyt! 

Oppimateriaalia on kehitetty entistä vahvemmin sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä palvelevaan suuntaan. Tehtävät ohjaavat arvioimaan omia ennakkotietoja, oppimaan uutta yhteistyössä muiden kanssa sekä arvioimaan omaa oppimista. 

Tehtävänannoissa hyödynnetään tarinallisuutta, ilmiöitä sekä arjen tilanteita. 

Opettajan työn tueksi on tuotettu myös taustamateriaalia, joka sisältää lisätietoja oppimateriaalin aihepiireistä sekä vinkkejä aiheiden käsittelyyn. Kattava taustamateriaali on oiva lisä myös sijaiselle tarjottavaksi. 

Ruokavisan oppimateriaali on vapaasti käytettävissä ja se ei sisällä kaupallista materiaalia. Diasarjoja saa muokata omaan käyttöön sopivaksi. 

PARHAITEN MENESTYNEET RYHMÄT MUKAAN LOPPUKILPAILUUN 

Ruokavisa-nettipeli toimii osaamiskilpailun alkukarsintana, josta parhaiten menestyneet oppilasryhmät otetaan mukaan loppukilpailuun. Visaa voi käyttää osana opetusta myös kilpailuajankohdan jälkeen. 

Ruokavisassa parhaiten menestyneet oppilasryhmät pääsevät mukaan loppukilpailuun, jossa mitataan oppilaiden tiedonhallintataitoja, käytännön toimintataitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. 

Loppukilpailutehtävässä nuoret tuovat esiin osaamisensa ruuan vastuullisuudesta. Tehtävässä he pääsevät osoittamaan myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin sekä tieto- ja viestintäteknologiaan kytkeytyvän osaamisensa. Loppukilpailun voittajat valitsee arvovaltainen tuomaristo, joka koostuu ruoka-alan asiantuntijoista.  

Voittajajoukkue palkitaan sekä ryhmä- että koulutasolla. Voittajakoulun kotitalousluokkaan tarjotaan 1 000 euron arvoinen keittiövälinesetti. Lisäksi voittajaryhmä palkitaan yhteisellä ravintolakokemuksella. Palkinnot mahdollistavat Ruokatieto Yhdistys ry, Suomen Siipikarjaliitto ry, Suomen Broileryhdistys ry ja Heirol Oy.  

 

Lisätietoja

Noora Laukkanen 
ruokakasvatuksen asiantuntija 
Ruokatieto Yhdistys ry 
noora.laukkanen@ruokatieto.fi 
P. 044 236 0039 

 

Mikä Ruokavisa?  
Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jonka takana ovat Ruokatieto, tuottajajärjestö MTK ja Kotitalousopettajien liitto. Visan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisätä arvostusta ruuantekijöitä kohtaan sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. Vuoden 2022 Ruokavisan yhteistyökumppanina toimivat Suomen Siipikarjaliitto ry ja Suomen Broileryhdistys ry.  

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja ruokaketjusta.    

 

Seuraa Ruokavisaa somessa! 

#ruokavisa #ruokakasvatus 
facebook.com/Ruokatieto
twitter.com/Ruokatieto
instagram.com/Ruokatieto