Ruokavisa 2023 - Aiheena alkutuotanto

30.11.2022
Ruokavisa on yläkouluille suunnattu opetuskokonaisuus, jossa tällä kertaa tutustutaan alkutuotantoon. Ruoantuotanto on ajankohtainen aihe, joka herättää paljon keskustelua. Ruokavisassa tutustutaan alkutuotantoon erilaisista näkökulmista ja haastetaan mm. oppilaita pohtimaan omaa rooliaan ruokajärjestelmässä. Oppimateriaali julkaistaan joulukuussa 2022 ja osaamiskilpailuna toimiva visa avataan helmikuussa 2023. 

Ruokavisa tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisää arvostusta ruoantekijöitä kohtaan sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. Opetuskokonaisuus koostuu oppimateriaalista ja osaamiskilpailusta, jonka oppilaat toteuttavat verkossa osoitteessa ruokavisa.fi. Kolme parhaiten visassa menestynyttä oppilasryhmää pääsevät kilpailemaan pääpalkinnosta. 

Ruokavisa vie ruoan alkulähteille

Ruokavisan fokus vaihtelee vuorovuosin eri ruokaketjun osa-alueiden välillä. Tuleva Ruokavisa painottuu alkutuotantoon herätellen nuoria pohtimaan, millaista työtä maatiloilla tehdään, millaista ruokaa Suomessa tuotetaan nyt ja tulevaisuudessa sekä millaisilla toimilla pyritään entistä vastuullisempaan ruoantuotantoon. Lisäksi oppimateriaali ohjaa tarkastelemaan oppilaiden omia kulutusvalintoja ja -taitoja.

Ruokavisan alkukarsinnat käydään verkossa pelattavan visan avulla 6.2.2023 - 20.3.2023 välisenä aikana. Kolme parhaiten menestynyttä koulua pääsevät mukaan kevään 2023 loppukilpailuun. 

Loppukilpailutehtävässä nuoret tuovat esiin osaamisensa vastuullisina kuluttajina. Tehtävässä oppilaat pääsevät osoittamaan myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Edellisenä lukuvuonna Ruokavisan alkueriin osallistui opettajiensa johdolla 3 900 oppilasta lähes neljästäsadasta opetusryhmästä eri puolilta Suomea. 

Ruokavisan oppimateriaali ja osaamiskilpailu ovat avoimesti kaikkien Suomen yläkoulujen käytettävissä oppiaineeseen katsomatta. Uusi Ruokavisa 2023 –oppimateriaali julkaistaan joulukuussa 2022 Ruokavisan opeoppaassa. Osallistumisohjeet löytyvät Ruokavisan sivustolta

Lisätietoja

Hanna Larjavaara 
viestinnän ja ruokakasvatuksen asiantuntija 
Ruokatieto Yhdistys ry
hanna.larjavaara@ruokatieto.fi 
p. +358 505020531

Mikä Ruokavisa? 

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jonka takana ovat Ruokatieto, tuottajajärjestö MTK ja Kotitalousopettajien liitto. Visan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisätä arvostusta ruuantekijöitä kohtaan sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. Tänä vuonna Ruokavisan yhteistyökumppanina on MTK ry.

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja ruokaketjusta.   

Seuraa Ruokavisaa somessa! 

#ruokavisa #ruokakasvatus 
facebook.com/Ruokatieto
twitter.com/Ruokatieto
instagram.com/Ruokatieto