Ruokavisa 2023 -oppimateriaali on julkaistu – teemana alkutuotanto

19.12.2022
Ruokavisan teemana on tällä kertaa alkutuotanto, eli toiminta kotimaisessa ruoantuotannossa. Oppimateriaali on nyt julkaistu ja vapaasti käytettävissä. Vuoden 2023 osaamiskilpailu käydään 6.2.-20.3.2023 osoitteessa ruokavisa.fi.

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu opetuskokonaisuus, joka koostuu oppimateriaalista, verkossa tehtävästä Ruokavisasta ja keväällä järjestettävästä loppukilpailusta. Vuonna 2022 osaamiskilpailun alkueriin osallistui yli 240 oppilasryhmää ja yli 2100 yläkoululaista ympäri Suomen. 

Oppimateriaali koostuu kolmesta oppitunnista ja opettajan oppaasta

Ruokavisan tavoitteena on haastaa oppilaita pohtimaan ruoan alkuperää ja tuotantoa, ruoantuotannon nykypäivää, vastuullisuutta ja tulevaisuutta sekä omaa roolia osana ruokajärjestelmää. Tehtävät ohjaavat oppilaita arvioimaan omia ennakkotietojaan sekä oppimaan uutta yhteistyössä muiden kanssa. 

Oppimateriaali koostuu kolmesta diasarjasta, joihin on sisällytetty tehtäviä ja videomateriaalia. Opettajan työn tueksi on koostettu taustamateriaali, joka koostuu yksityiskohtaisemmasta taustatiedosta. Lisäksi siitä löytyy vinkkejä aiheiden käsittelyyn oppitunneilla. Oppimateriaali on vapaasti käytettävissä eikä se sisällä kaupallista materiaalia. Diasarjoja saa muokata omaan käyttöön sopivaksi.

Ensimmäisessä diasarjassa perehdytään siihen, miten pohjoiset olosuhteemme vaikuttavat ruoantuotantoomme, millaisia maatiloja Suomessa on ja mitä meillä tuotetaan. Lisäksi pohditaan, millaista työ maatiloilla on, ja millaista osaamista ruoan alkutuotannossa tarvitaan.

Toinen diasarja tutustuttaa oppilaat ruoantuotannon vastuullisuuteen sekä kestävän kehityksen eri osa-alueisiin alkutuotannossa. Materiaali haastaa oppilaita pohtimaan myös omaa roolia ruokajärjestelmän osana. Lisäksi luodaan katsaus tulevaisuuden visioihin ruoantuotannossa.

Kolmannessa diasarjassa pohditaan, millaisia taitoja osaava kuluttaja tarvitsee ja mitä hyötyä hänelle on suunnitelmallisuudesta, luovuudesta ja ruoanlaittotaidoista. Tutuiksi tulevat mm. pakkaus- ja alkuperämerkinnät sekä tuotteiden jäljitettävyys ja sen merkitys. Materiaali haastaa oppilaita myös pohtimaan erilaisia tapoja ostaa ruokaa.

Aiheiden opetukseen kannattaa varata 3 x 45 minuuttia, jonka lisäksi aikaa tulee varata visan täyttämiseen. Kilpailuun voi osallistua täyttämällä visan 6.2.2022 - 20.3.2023 välisenä aikana. Opettajat voivat ilmoittaa oppilasryhmänsä Ruokavisaan 30.1.2023 lähtien.

PARHAITEN MENESTYNEET RYHMÄT MUKAAN LOPPUKILPAILUUN

Ruokavisa-nettipeli toimii osaamiskilpailun alkukarsintana, josta parhaiten menestyneet oppilasryhmät pääsevät mukaan loppukilpailuun. Visaa voi käyttää osana opetusta myös kilpailuajankohdan jälkeen.

Loppukilpailutehtävässä nuoret tuovat esiin osaamistaan ruuan vastuullisuuteen liittyen. Tehtävässä he pääsevät osoittamaan myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Loppukilpailun voittajat valitsee arvovaltainen tuomaristo, joka koostuu ruoka-alan asiantuntijoista.

Oppimateriaali löytyy Ruokavisan opeoppaan sivuilta

Lisätietoja

Hanna Larjavaara 
ruokakasvatuksen asiantuntija 
Ruokatieto Yhdistys ry 
hanna.larjavaara@ruokatieto.fi
P. 050 5020531

Mikä Ruokavisa?  
Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jonka takana ovat Ruokatieto, tuottajajärjestö MTK ja Kotitalousopettajien liitto. Visan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisätä arvostusta ruuantekijöitä kohtaan sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. Vuoden 2022 Ruokavisan yhteistyökumppanina toimii MTK ry.

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja ruokaketjusta.    

Seuraa Ruokavisaa somessa! 

#ruokavisa #ruokakasvatus 
facebook.com/Ruokatieto
instagram.com/Ruokatieto