Ruokavisan aiheena siipikarja-ala

25.11.2021
Ruokavisa on yläkouluille suunnattu opetuskokonaisuus, jonka teemana on tänä vuonna siipikarja-ala. Oppimateriaalista ja osaamiskilpailusta koostuva Ruokavisa syventää oppilaiden osaamista siipikarjan ja kananmunien tuotannosta sekä niiden jalostamisesta kuluttajille. Oppimateriaali julkaistaan joulukuussa 2021 ja osaamiskilpailuna toimiva visa avataan helmikuussa 2022. 

Ruokavisa tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisää arvostusta ruuantekijöitä kohtaan sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. Opetuskokonaisuus koostuu oppimateriaalista ja osaamiskilpailusta, jonka oppilaat toteuttavat verkossa osoitteessa ruokavisa.fi. Kolme parhaiten visassa menestynyttä oppilasryhmää pääsevät kilpailemaan pääpalkinnosta. 

LÄHTÖKOHTANA ILMIÖT JA OPPILASLÄHTÖISYYS 

Ruokavisan fokus vaihtelee vuorovuosin eri ruokaketjun osa-alueiden välillä. Tuleva Ruokavisa painottuu elintarviketeollisuuteen herätellen nuoria pohtimaan, millä tavoin kuluttajat hyötyvät elintarviketeollisuuden tekemästä työstä. Mitä tekisimme, jos sitä ei olisi? 

Ruokaketju tulee visassa tutuksi suomalaisen siipikarjatuotannon kontekstissa. Aihetta lähestytään ilmiölähtöisesti tutkimalla kananmunien ja siipikarjanlihan kulutuksen kasvua Suomessa. Samalla nuoret pääsevät selvittämään itse, millä tavoin ruoan alkuperästä viestitään ruokapakkauksissa tai ruoan tarjoilupaikoissa. Oppimateriaali herättelee nuorta pohtimaan ruokaan liittyvä arvojaan ja tukee kasvua vastuulliseksi kuluttajaksi.  

PALKINTONA KEITTIÖVÄLINEITÄ KOULULLE JA RAVINTOLAKOKEMUS OPPILAILLE

 Ruokavisan alkukarsinnat käydään verkossa pelattavan visan avulla 7.2.2022 - 21.3.2022 välisenä aikana. Kolme parhaiten menestynyttä koulua pääsevät mukaan kevään 2022 loppukilpailuun. 

Loppukilpailutehtävässä nuoret tuovat esiin osaamisensa ruuan vastuullisuudesta. Tehtävässä he pääsevät osoittamaan myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin sekä tieto- ja viestintäteknologiaan kytkeytyvän osaamisensa.  

Voittajakoululle tarjotaan kattava keittiövälinesetti koulun kotitalousluokkaan. Lisäksi voittajaryhmä palkitaan yhteisellä ravintolakokemuksella. 

OPPIMATERIAALI YLÄKOULUJEN KÄYTTÖÖN 

Edellisenä lukuvuonna Ruokavisan alkueriin osallistui opettajiensa johdolla ennätykselliset 3 900 oppilasta lähes neljästäsadasta opetusryhmästä eri puolilta Suomea. 

Ruokavisan oppimateriaali ja osaamiskilpailu ovat avoimesti kaikkien Suomen yläkoulujen käytettävissä oppiaineeseen katsomatta. Uusi Ruokavisa 2022 –oppimateriaali julkaistaan joulukuussa 2021 Ruokavisan opeoppaassa. Osallistumisohjeet löytyvät Mikä Ruokavisa? -sivustolta. 

 

Lisätietoja

Noora Laukkanen 
ruokakasvatuksen asiantuntija 
kotitalouden ja terveystiedon opettaja, KM 
Ruokatieto Yhdistys ry 
noora.laukkanen@ruokatieto.fi 
p. +358 44 236 0039   

 

Mikä Ruokavisa? 

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jonka takana ovat Ruokatieto, tuottajajärjestö MTK ja Kotitalousopettajien liitto. Visan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisätä arvostusta ruuantekijöitä kohtaan sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. Vuoden 2022 Ruokavisan yhteistyökumppanina toimii Suomen Siipikarjaliitto ry. 

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja ruokaketjusta.   

 

Seuraa Ruokavisaa somessa! 

#ruokavisa #ruokakasvatus 
facebook.com/Ruokatieto
twitter.com/Ruokatieto
instagram.com/Ruokatieto