Suomalaista sian- ja siipikarjanlihan tunnettuutta nostetaan EU-rahoituksella Kiinassa

17.12.2020
Euroopan unioni on myöntänyt lähes kolmen miljoonan euron rahoituksen maataloustuotteiden menekinedistämisvaroista vienninedistämiskampanjan toteuttamiseksi Kiinan markkinoilla. Rahoituksella edistetään sian ja siipikarjanlihan vientiä. ”European Pork and Poultry - Quality Meat, Happy People”-niminen hanke toteutetaan yhteistyössä rahoituksen hakijatahon Ruokatieto Yhdistys ry:n ja jäsenyritysten, HKScan ja Atria, kanssa, jotka molemmat vievät tällä hetkellä sianlihaa Kiinaan. Siipikarjan osalta vientilupiin liittyvä prosessi on käynnissä parhaillaan.

Kampanja tukee elintarvikevientiä KiinaAn 

EU-rahoitteinen viestintäkampanja korostaa EU:ssa ja Suomessa vastuullisesti tuotetun ja korkealaatuisen sian- ja siipikarjanlihan turvallisuutta, jäljitettävyyttä ja hyvää makua. Kampanjan tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta eurooppalaisista sian- ja siipikarjanlihatuotteista Kiinassa ja tavoittaa kuluttajien lisäksi ruoka-alan vaikuttajat. Sen kohderyhmiä ovat kiinalaiset vähittäiskauppa- ja suurkeittiöasiakkaat niin kansainvälisissä kuin paikallisissa yrityksissä Kiinan neljässä suuressa kaupungissa (Beijing, Shanghai, Zhengzhou, Chongqing).

”Kiina on yksi lupaavimmista ja houkuttelevimmista markkinoista kasvavalle EU:n maataloustuotteiden viennille. Suomi on tehnyt hyvää vienninedistämistyötä Kiinassa ja kampanjamme jatkaa tätä työtä”, kertoo Ruokatiedon toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi.
 

Kampanjan pääyhteistyökumppaniksi on valittu ranskalainen ruokaan ja juomaan erikoistunut viestintätoimisto Sopexa, jolla on vahva kokemus Kiinan markkinoilla toimimisesta. Suomen puolella kampanjan toteuttamisen ja koordinoinnin yhteistyökumppani on elintarvikealan asiantuntijayritys East by North Oy, joka toimi keskeisessä roolissa kampanjan hakuvaiheessa.

”EU:n menekinedistämisrahoituksen ajatus on koota toimijoita yhteen. Tällä kertaa onnistuimme saamaan rahoituksen suomalaisille tuotteille, koska teimme tiiviisti yhteistyötä jäsenorganisaatioidemme kanssa. Tässä kampanjassa Atria ja HKScan osallistuivat asiantuntevalla työpanoksellaan rahoituksen hakuprosessiin”, kertoo Ruokatiedon toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi. ”MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios innosti meidät lähtemään tälle yhteiselle matkalle ja ohjasi hakemuksen valmistelua aina tarvittaessa”, jatkaa Syväniemi.

Hakemusten on täytettävä erittäin tiukat valintakriteerit

EU:n maataloustuotteiden menekinedistämiskampanjoiden tarkoituksena on avata uusia markkinamahdollisuuksia EU:n maanviljelijöille ja elintarviketeollisuudelle sekä auttaa niitä kehittämään nykyistä liiketoimintaansa.

Ruokatiedolle myönnetty EU-rahoitus on ohjelmasta, joka on varattu elintarvikkeiden vienninedistämiseen EU:n ulkopuolisissa maissa, joissa viennin kasvupotentiaali on suuri. Hakemusten on täytettävä erittäin tiukat valintakriteerit.

”EU:n menekinedistämisrahaa on haettu useamman kerran aiemminkin, mutta tuloksetta. Siksi suhtauduimme hakemustyöhön alusta alkaen hyvin ammattimaisesti. Jälkikäteen on helppo todeta, että menestysreseptiin kuului yritysten ja koko tiimin korkea motivaatio osoittaa, että tämä on mahdollista myös suomalaisille. Menestyksekäs hakemus on myös edellyttänyt yritysten ja Ruokatiedon vahvaa sitoutumista hakuprosessiin, ulkopuolista konsultointia ja hyvää projektinhallintaa. Olen todella ylpeä koko porukasta ja toivon, että nyt saadaan muutkin yritykset innostumaan”, kertoo MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios.  

LISÄTIETOJA

Anni-Mari Syväniemi
anni-mari.syvaniemi@ruokatieto.fiEUpromotion@ruokatieto.fi
gsm. 050-511 8909

Ruokatiedon missiona ´rakkaudesta oman maan ruokaan´ on edistää suomalaisen ruokaketjun menestystä ja ruokakulttuuria tekemällä tunnetuksi osaamista ja työtä pellolta pöytään. Ytimessä on suomalaisen ruoan arvostetuin alkuperämerkki Hyvää Suomesta. Ruokatiedon reilusti yli 350 jäsentä ja merkinhaltijaa edustavat tuottajia ja valmistajia pk-yrityksistä teollisuuteen sekä tukku- ja vähittäiskauppaan.