Öka uppskattning av finsk matkultur

Föreningen Matinformation rf främjar finsk matkultur genom att informera om mat och livsmedelskedjan samt genom att göra Gott från Finland-märket känt som ett igenkänningstecken för finska livsmedel.

Ruokavisa, Ruokatieto, Ravitsemus, suositeltavat ruoka-aineet, kuva Jussi Ulkuniemi

Vårt mål är att öka uppskattningen av och efterfrågan på finsk mat, sprida kunskap och medvetenhet om maten samt stärka den finska livsmedelskedjans konkurrensfördel. De styrande värderingarna för vår verksamhet är finskhet, tillförlitlighet och partnerskap.

Föreningen har cirka 300 medlemmar.

Föreningen har cirka 300 medlemmar, och dessa består av alla de företag som använder Gott från Finland-märket och andra sammanslutningar som representerar den finska livsmedelskedjan. Föreningen, som grundades 1958, har sin verksamhet vid Partitorget i Helsingfors. Föreningens tidigare namn har varit  Maatalousalan tiedotuskeskus MAT ry och Finfood – Suomen Ruokatieto ry.

Kontaktuppgifter:
Föreningen Matinformation rf
Vanha Talvitie 2 A 16
00580 HELSINGFORS, Finland
Telefonummer: +358 40 710 4170
ruokatieto@ruokatieto.fi

Verksamhetschef:
Anni-Mari Syväniemi
Mobile: +358 50 511 8909
E-mail: etunimi.sukunimi@ruokatieto.fi

I DEN FINSKA MATKULTURENS SAK

Webbplatsen www.ruokatieto.fi är ett nav för matinformation. Den öppnar matens vägar från fält till bord, visar den rika finska matkulturen och tillhandahåller aktuella nyheter om livsmedelsbranschen. Sajten är på finska.

Känn till vad du äter -snabbguide introducerar fem frågor om matval. Genom matval påverkar man, förutom sin hälsa, även omgivningens välmående. Snabbguide är uppgjord för att underlätta matval i vardagen.

Nyheterna på webbplatsen är en tjänst  för intresserade som är verksamma i branschen och för konsumenter som vill följa med i livsmedelsbranschen. Matfakta presenteras även i form av branschstatistik. Nyheterna på webbplatsen och branschens evenemangskalender kan beställas kostnadsfritt i sammandrag till den egna e-postadressen.

Under rubriken Utbildning om mat hittar man utbildningsmaterial som är populärt bland skolor, som används flitigt inte bara av lärare och elever utan även av intresserade konsumenter. Det finns utbildningsmaterial för alla nivåer – från förskola till högskola. För högstadiet håller det på att sammanställas ett mångsidigt sammanhängande material om livsmedelsansvar, och första delen är redan färdig.
www.ruokatieto.fi/utflykt-till-butiken

Matinformations Kokbok består av recept som främjar den finska matkulturen både för vardag och fest. Den elektroniska kokboken innehåller cirka 2 000 testade recept.