Kasvihuonetuotanto

Kasvihuoneviljely

Kasvihuoneissa viljellään vihanneksia, ruukkuvihanneksia sekä koristekasveja. Eniten tuotetaan kurkkua ja tomaattia. Lisäksi kasvihuoneissa viljellään useimmiten erilaisia salaatteja ja yrttejä.

Tyypillisesti kasvihuoneyritystä hoitaa yrittäjän oma perhe ja suurimmissa yrityksissä on lisäksi palkattu ulkopuolisia työntekijöitä.

Viime vuosina kasvihuonetuotannossa on pidennetty viljelykautta kysynnän mukaan. Lisävalon avulla jatketaan satokautta ja voidaan parantaa tuotteiden laatua. Ympäri vuoden viljellään ruukkuvihanneksia, kurkkua, tomaattia sekä ruukkukukkia. Kasvihuonevihanneksia tuotettiin vuonna 2014 yhteensä yli 190 miljoonaa kilogrammaa, kun vastaava luku oli viisi vuotta aiemmin 145 miljoonaa kilogrammaa.

Ruokavisa, Ruukkuyrtit, kuva Sallaroosa Häme

Kasvihuonetuotanto kuluttaa energiaa vajaan viidenneksen koko maatalouden energiankulutuksesta. Kasvihuonetuotannon energiatehokkuuden kehittäminen onkin yksi tulevaisuuden haasteista. Kasvihuoneiden lämmityksessä käytettävää polttoöljyä on alettu korvata hakkeella sekä kiinteillä turve-, puu- ja peltopohjaisilla polttoaineilla.

Talviviljelyn lisääntyminen on lisännyt sähkön käyttöä kasvihuonetuotannossa, sillä valotukseen kuluu runsaasti sähköä. Sähkön kulutusta voidaan vähentää valotuslaitteiden uusinnan yhteydessä. Toisaalta valotuksen käyttö myös tehostaa tuottoa ja siten energiakulut eivät suhteessa kasva kasvukautta jatkettaessa.  Valaisimien energia myös lämmittää kasvihuoneita ja vähentää näin lämmityksen tarvetta.

Kasvihuoneessa tuotettujen kasvisten hinnat vaihtelevat päivittäin, sillä muutokset saatavuuteen vaikuttavat viljelijähintoihin nopeasti.  Esimerkiksi kurkun ja tomaatin hinnat saattavat puolittua tai kaksinkertaistua viikon aikana riippuen tuotantoerien määristä.

Kasviksia tuotetaan myös avomaalla. Avomaaviljelyyn sopivat hyvin  esimerkiksi erilaiset juurekset, kuten porkkana, peruna, punajuuri ja sipulit. 

Kaikki artikkelit aiheesta Ympäristövaikutusten pienentäminen tuotannon keinoin