Tuotantotapa

Monelle kuluttajalle on tärkeää, miten tuote on tuotettu. Luomumerkit kertovat, että tuote on valmistettu luonnonmukaisesti. Reilun kaupan merkki puolestaan takaa, että työntekijöiden oikeuksia on kunnioitettu.

Luonnonmukainen tuotanto

Luomutuotteen pakkauksessa on aina valvovan viranomaisen tunnusnumero. Maataloustuotteissa tunnusnumero on esimerkiksi FI-A-004 ja jalostetuissa elintarvikkeissa FI-B. FI merkitsee, että tuote on Suomessa valvottu, A tai B viittaa valvontaa ohjaavaan viranomaiseen ja numerosarja luomuvalvonnan tehneeseen TE-keskuksen maaseutuosastoon.

Suomessa luomua valvovat viranomaiset. Maatiloja valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja valvontakäyntejä tekevät Työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskus) valtuuttamat tarkastajat. Luomuelintarvikkeiden valmistusta sekä luomutuotteiden maahantuontia yhdessä tulliviranomaisten kanssa valvoo Evira.

Pakollisten merkintöjen lisäksi luomutuotteissa voidaan käyttää erilaisia vapaaehtoisia luomumerkkejä, jotka helpottavat valintoja tekevää kuluttajaa.

Aurinkomerkki on luonnonmukaisesti (luomu) tuotettujen elintarvikkeiden tuotantotapamerkki

ElintarRuokatieto_aurinkomerkkivikepakkauksen kyljessä se kertoo että elintarvikkeen maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 % on tuotettu luonnonmukaisesti.
Luomutuotantotapaan saa viitata vain, jos valmistaja kuuluu erityiseen valvontajärjestelmään, ja jos tuotteen koostumus on vaatimusten mukainen.  Aurinkomerkin käyttöoikeutta anotaan Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evira). Merkin käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta.

Leppäkerttumerkki kertoo että luomutuote on suomalainen

Leppäkerttumerkki kertoo Luomuliiton tuotantoehtojen mukaan tuotetuista tuotteista. Luomuvaatimusten lisäksi se edellyttää myös suomalaista alkuperää: kotimaisuusaste alkutuotteissa on 100% ja jalosteissa 75%. Merkin haltija, myöntäjä ja valvoja on Luomuliitto.

EU:n luomutunnus ja tarkastusmerkintä

eurolehti.jpgEU:n luomutunnusta saa käyttää EU:n alueella tuotettujen pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä. Tuotteen maataloudesta peräisin olevista ainesosista 95 % on oltava luonnonmukaisesti tuotettuja.

Luomuasetusta noudattavat toiminnanharjoittajat voivat käyttää luomutuotteissaan myös EU:n luomutunnusta ja virallista tarkastusmerkintää: ” Luonnonmukainen maataloustuotanto – EY:n valvontajärjestelmä / Ekologiskt jordbruk – EG-kontrollsystem”.

Biodynaaminen tuotanto

Demeter-merkillä voidaan merkitä Biodynaamisen yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti tuotettuja tuotteita. Kaikki biodynaamisesti tuotetut tuotteet täyttävät myös luomutuotteiden ehdot.

Reilu kauppa

Reilun kaupan merkkijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden viljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä.

reilukauppa.jpgReilun kaupan ansiosta kehitysmaiden perheviljelijät pystyvät tuottamaan laadukkaita tuotteita ja vaikuttamaan omalla työllään kokonaisten yhteisöjen hyvinvointiin. Näin Reilu kauppa vähentää köyhyyttä kaupan avulla.

Tuotteiden tuotannossa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Kehitysmaiden viljelijät ja suurtilojen työntekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen.
  • Osa Reilun kaupan lisätuloista käytetään elinolojen parantamiseen.
  • Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty.
  • Kaikkien tuotteiden alkuperä tiedetään.
  • Tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristömääräyksiä, mutta reilun kaupan tuote ei ole luomua, jos sitä ei erikseen mainita.

Lähde: Reilun kaupan edistämisyhdistys ry, www.reilukauppa.fi