Nanomateriaalit ruuassa

Nanomateriaalia sisältävät ainesosat on yleensä ilmoitettava selkeästi ainesosaluettelossa.

Tällaisten ainesosien nimen jäljessä on oltava sana ”nano” su­luissa.

Merkintäpakosta on kuitenkin olemassa poikkeuksia, jotka on esitetty Ruokaviraston Elintarviketieto-oppaassa sivulla 59.

Voi olla myös uuselintarvike.

Elintarvike, joka sisältää valmistettuja nanomateriaaleja tai koostuu niistä, voi olla myös uuselintarvike (Elintarviketietoasetus artikla 2, kohta 2 t).

Ruokavirasto määrittelee nanomaterian

Ruokaviraston mukaan ”valmistetulla nanomate­riaalilla” tarkoitetaan tarkoituksellisesti tuotettua materiaalia, jonka yksi tai useam­pi ulottuvuus on enintään 100 nanometriä tai joka koostuu erillisistä toiminnallisista joko sisäisistä tai pinnalla olevista osista, joista usean yksi tai useampi ulottuvuus on enintään 100 nanometriä.

Nanoteknologian elintarvikesovelluksia ovat äly- ja aktiiviset elintarvikepakkaukset, nanokokoiset lisäaineet, nanokapselit, nanoemulsiot ja −dispersiot, vedenpuhdistus ja nanosuodatus.