Alkuperän ilmoittaminen kannattaa

Ruuan alkuperämaamerkinnät

Kuluttajien mielenkiinto ruuan alkuperää kohtaan lisääntyy kokoajan. Alkuperän ilmoittaminen voikin olla tuotteelle kilpailuetu.

Alkuperämaa ja lähtöpaikka

Alkuperämaa tarkoittaa maata, jossa elintarvike on valmistettu tai tuotettu.

Lähtöpaikka voi olla alue, joka on osa alkuperämaata, kuten Ahvenanmaa tai Skotlanti, tai alue, joka kattaa useita maita, esimerkiksi Alpit.

Valmistaminen voi olla elintarvikkeen yhdistämistä muihin ainesosiin, kypsentämistä, säilömistä tai muuta merkittävää käsittelyä.

Sen sijaan käsittelyjä, jotka eivät oleellisesti elintarviketta muuta, eivät määritä elintarvikkeen alkuperämaata. Tällaisia käsittelyjä ovat esimerkiksi pakkaus, lajittelu, puhdistus tai yksinkertainen kuivaaminen.

Katso myös video alkuperämaan ilmoittamisesta.

Milloin alkuperämaan ilmoittaminen on tarpeen?

Alkuperämaa tai lähtöpaikka on ilmoitettava jos:

  1. Ilmoittamatta jättäminen saattaa johtaa kuluttajaa harhaan. Esimerkiksi elintarvikkeen yhteydessä olevista tiedoista tai etiketistä voisi saada käsityksen, että elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka on eri mitä se todellisuudessa on.
  2. Elintarvike kuuluu erityislainsäädännön piiriin, jossa alkuperän ilmoittamista edellytetään, esimerkiksi naudanliha, hunaja, kalastustuotteet, hedelmät ja vihannekset
  3. Kyseessä on sian, lampaan, vuohen tai siipikarjan liha. Näistä alkuperämerkintä on vaadittu 1.4.2015 alkaen. Lihasta ilmoitetaan eläimen kasvu- ja teurastuspaikka sekä eräkoodi eläinlajille säädetyin kriteerein.

Harhaanjohtamista arvioidaan kokonaisuutena

Kuluttajan mahdollista harhaanjohtamista arvioidaan elintarvikkeen pakkauksesta kokonaisuutena. Siihen liittyvät toimijan nimi, logo, tavaramerkki, toiminimi, kuvat, symbolit, liput, viirit, muut merkinnät ja pakkausmateriaali.

Elintarvikkeen tai sen ainesosien alkuperän saa halutessaan aina ilmoittaa.

Esimerkiksi pakkauksessa ilmoitettu myyjän osoite ja tuotteen valmistus ovat eri maissa, on tuotteen alkuperämaa syytä ilmoittaa. Tämä koskee erityisesti maataloustuotteita.

Elintarvikkeen tai sen ainesosien alkuperän saa halutessaan aina ilmoittaa.

Miten alkuperämaa ilmoitetaan?

Evira suosittelee alkuperämaamerkintää näkyvälle paikalle, mielellään pakkauksen etusivulle.

Alkuperämerkinnäksi riittää alkuperämaan nimi tai sen yleisesti tiedetty lyhenne, kuten USA. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kohdalla lyhenteitä ei kuitenkaan sallita.

Valtioita suurempia alueita, kuten EU, ei katsota riittävän tarkoiksi määreiksi.

Alkuperämerkinnäksi hyväksytään myös valtiota pienempi alue, joka on yleisesti tunnettu, kuten Ahvenanmaa, Skotlanti, Sisilia, Havaiji tai Kalifornia. Sen sijaan valtioita suurempia alueita, kuten Eurooppa tai EU, ei pääsääntöisesti katsota riittävän tarkoiksi määreiksi.

Vapaaehtoisesti voi käyttää lisäksi alkuperämerkkejä, kuten Hyvää Suomesta – joutsenlippu, Avainlippu, Sirkkalehtilippu ja Maakuntien Parhaat, joilla kaikilla on tietyt kriteerit. Ne eivät kuitenkaan korvaa sanallista alkuperämaatietoa.

Sen sijaan jos elintarvikkeen yhteydessä käytetään pelkkää Suomen lippua, tulisi sekä tuotteen valmistuksen että raaka-aineiden olla kokonaan tai ainakin pääosin suomalaisia. Muussa tapauksessa lipun käyttö johtaa kuluttajaa harhaan.

Laajenemista odotettavissa

Alkuperämaamerkintä lainsäädäntö on osittain kesken. Muun muassa elintarvikkeiden pääainesosan kriteeristöön ja alkuperämaamerkintävelvoitteen laajenemisesta muihin lihalajeihin, maitoon, sekä jalostamattomiin ja yhdestä ainesosasta koostuviin elintarvikkeisiin odotellaan lisäselvityksiä ja –päätöksiä.

Tulevaisuudessa todennäköisesti alkuperämaan ilmoittaminen tulee koskemaan myös elintarvikkeita, joissa ilmoitettu alkuperämaa tai lähtöpaikka ei ole sama kuin pääraaka-aineella.

Näissä tapauksissa tullaan ilmoittamaan joko:

  • kyseisen raaka-aineen alkuperämaa tai lähtöpaikka tai
  • että pääraaka-aineen alkuperämaa tai lähtöpaikka ei ole sama kuin elintarvikkeen.

 

Lähteitä: Elintarvike ja Terveys 2/2015. 
Kuva: Suomi syö ja juo -Flickr-kokoelma