Elintarvike-erän merkintä

Elintarvike-erä tarkoittaa myyntiyksikköjoukkoa, joka on tuotettu, valmistettu tai pakattu samoissa olosuhteissa. Erä on valmistettu samoista raaka-aineista ja samoissa tuotanto-olosuhteissa.

Erä voi olla korkeintaan yhden päivän tuotannon suuruinen. Esimerkiksi samana päivänä samasta raaka-aineesta tuotetut elintarvikkeet voivat siis muodostaa elintarvike-erän.

Erätunnuksen voikin korvata merkinnöillä ”parasta ennen”, ”viimeinen käyttöajankohta” tai ”viimeinen käyttöpäivä”. Tällöin pitää ilmoittaa järjestyksessä ainakin päivä ja kuukausi.

Selvästi erottuva tunnus

Elintarvikealan toimija vastaa erän määrittämisestä sekä tunnuksen merkitsemisestä pakkaukseen.

Erä voidaan avulla nopeasti tunnistaa, jäljittää ja vetää pois markkinoilta.

Määräysten vastaiseksi todettu tai epäilty erä voidaan erämerkinnän avulla nopeasti tunnistaa, jäljittää ja vetää pois markkinoilta.

Elintarvike-erätunnus erottuu selvästi muista pakkausmerkinnöistä. Se voidaan erottaa kirjaimella ”L” (lot = erä). Hyväksyttäviä erätunnuksia ovat esimerkiksi:” L 125”, ”LOT N3”, ”Batch 1486-1”.

Erätunnus ryhmäpakkauksessa riittää

Jos elintarvike-erä on merkitty ryhmäpakkauksiin, sitä ei ole kaikissa tapauksissa tarpeen kirjata annospakkauksiin. Esim. jäätelön tai mehu- ja juomajään annospakkauksiin ei tarvitse erämerkintää, jos se ryhmäpakkauksesta löytyy.

Pakkaamattoman elintarvike-erän merkitään kuljetuspakkaukseen, -astiaan tai -laatikkoon. Jos tämä ei ole mahdollista, merkintä tehdään kaupallisiin asiakirjoihin.

Jos valmiiksi pakattuja elintarvikkeita pidetään kaupan etämyynnissä, ei elintarvike-erän tunnuksen antaminen ole pakollista ennen kaupan tekemistä. Erätunnuksen tarkoituksena on erän jäljitettävyys, mutta se ei vaikuta kuluttajan ostopäätökseen.

Ei pakollinen etämyynnissä ennen kauppaa.