Pakasteena varastoitujen elintarvikkeiden päiväysmerkintä

Pakastettuna tai jäädytettynä varastoituja elintarvikkeita voidaan myydä kuluttajalle osittain tai kokonaan sulaneena. Silloin joko pakkausmerkinnöissä tai esitteessä käy selvästi ilmi varastointi pakastettuna tai jäädytettynä.

Lisäksi on selkeästi ilmoitettava, ettei tuotteita saa jäädyttää uudelleen. Lisäksi elintarvikkeen nimen läheisyydessä ilmoitetaan ”sulatettu” tai vastaava ilmaus.

Tuotteita ei saa jäädyttää uudelleen.

Käytännössä valmistajat merkitsevät esimerkiksi mämmin tai laatikkoruoan pakkaukseen vähimmäissäilyvyysajaksi ajankohdan, johon asti tuote säilyy pakastettuna ja tämän lisäksi tiedon siitä, kuinka monta päivää se säilyy kylmäsäilytyksessä sulatuksen jälkeen. Tämä on hyväksyttävä tapa.

Pakastuspäivä

Pakastuspäivämerkintä on pakollinen pakatussa, pakastetussa lihassa, pakastetuissa raakalihavalmisteissa ja pakastetuissa jalostamattomissa kalastustuotteissa.

Ajankohta ilmoitetaan muodossa päivä, kuukausi ja vuosi. 

Pakastuspäivä tai ensimmäisen pakastuksen päivä ilmoitetaan sanalla ”Pakastettu …”. Näiden sanojen jälkeen päivämäärä tai viittaus paikkaan, jossa ajankohta on merkitty.

Ajankohta ilmoitetaan muodossa päivä, kuukausi ja vuosi. Esimerkiksi ”Pakastettu 15/11/2014” tai ”Pakastettu 15.11.2014”.