Pakkaamattomien elintarvikkeiden pakolliset

Ruokavisa, Ruokatieto, Ravitsemus, suositeltavat ruoka-aineet, kuva Jussi Ulkuniemi
Kuten pakattujen elintarvikkeiden kohdalla, pakkaamattomien elintarvikkeiden tietojen luovuttaminen on kaikkien tuotteita myyvien tai luovuttavien toimijoiden tehtävä.

Pakkaamattomien elintarvikkeiden tietojen kieli ei ole lailla säädetty, mutta suositus on, että Suomessa käytetään ainakin suomea ja ruotsia.

Suomessa käytetään ainakin suomea ja ruotsia.

Pakkaamattoman elintarvikkeen määritelmä

Pakkaamattomiksi elintarvikkeiksi luetaan  tuotteet, jotka myymälässä tai suurtaloudessa pakataan välitöntä myyntiä varten. Silloin pakkaaminen ja myyminen tapahtuvat 24 tunnin sisällä vähittäismyyntipaikassa.

Pakkaaminen ja myyminen tapahtuvat 24 tunnin sisällä.

Esimerkkejä pakkaamattomista elintarvikkeista:

 • palvelumyynnin yhteydessä tai tuote-esittelijän pakkaamia joko ennalta tai ostohetkellä
 • kahvilan linjastossa ennalta pakattuja; esim. voileivät ja sämpylät
 • kuluttajan itse pakkaamia
 • pakataan elintarviketeollisuudessa ostajalle erikseen tämän tekemästä tilauksesta; esim. pizzatilaus tai lounasateria
 • myymälässä yksittäin pakattu läpinäkyvään pakkaukseen, kuten muovikelmuun, ja ne myydään palvelu- tai itsepalvelumyynnissä; esim. juustot
 • yksittäin pakattuja kokonaisia kasviksia läpinäkyvässä suojapakkauksessa tai niputettuja vihanneksia avoimessa käärepakkauksessa. 
 • pieniä tuotteita, kuten makeisia, jotka on kääritty paperiin kaupanpidon helpottamiseksi, ja niitä myydään painon mukaan (kuitenkin esim. tikkarit katsotaan pakatuiksi elintarvikkeiksi)

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot

Myyjän on annettava pakkaamattomista elintarvikkeista on vähittäismyyntipaikassa annettava seuraavat tiedot:

 1. elintarvikkeen nimi  
 2. ainesosat
 3. allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet
 4. alkuperämaa vastaavassa laajuudessa kuin pakatuista
 5. tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet
 6. Tietyistä tuotteista niiden sisältämien suolan ja rasvan määrä. 
  - Juustot, makkarat ja lihaleikkeleet: rasva ja suola
  - Ruokaleivät: suola (natriumin kokonaismäärä x 2,5)

Lisäksi elintarvike-erän tunnus tai päiväysmerkintä, jos se on päivän ja kuukauden tarkkuudella.

Jos ruokasuolan määrä ilmoitetaan ravintoarvoilmoituksen yhteydessä, ei sitä tarvitse toistamiseen ilmoittaa pakkaamattomista tuotteista.

Sisällön määrän ja pakastuspäivän merkitseminen

Irtomyynnissä olevien pakkaamattomien elintarvikkeiden sisällön määrän merkitsemistä ei säädetä elintarviketietoasetuksessa.  Hinnan määrittelyssä käytettävien mittauslaitteiden luotettavuutta valvovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja aluehallintoviranomaiset.

Pakastuspäivä-merkintä ei toistaiseksi koske pakkaamattomia tuotteita.

Pakastuspäivä-merkintä ei toistaiseksi koske pakkaamattomia tuotteita. Se koskee ainoastaan pakattuja ja pakastettuja lihoja, raakalihavalmisteita ja jalostamattomia kalastustuotteita.  

Ravintoarvomerkinnät vapaaehtoisia

Pakkaamattomissa elintarvikkeissa ravintoarvomerkinnät ovat pääosin vapaaehtoisia ja ne voidaan rajata pelkästään energiasisältöön tai energian, rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, sokereiden ja suolan määriin.

Nämä tiedot voidaan esittää pelkästään annosta tai kulutusyksikköä kohti, kunhan annos tai yksikkö ilmoitetaan. Lisätietoa ravintoarvomerkinnöistä löytyy pakattujen elintarvikkeiden yhteydestä.

Poikkeussäädöksiä 

Suolan määrän ilmoitusvelvollisuus koskee 13.12.2016 alkaen myös tiettyjen elintarvikeryhmien pakkaamattomia tuotteita. Näitä ovat juustot, makkarat, muut leikkeleinä käytettävät lihavalmisteet sekä leivät.

Leipiä lukuun ottamatta näistä elintarvikkeista on ilmoitettava myös rasvan määrä kuten pakatuista elintarvikkeista. Tiedot suolan ja rasvan määrästä ilmoitetaan myyntipaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä kirjallisena, esimerkiksi esitteessä tai taulussa.

Suolaisuustietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos kyseessä on pieniä tuotemääriä valmistava toimija ja tuotteet toimitetaan suoraan kuluttajalle tai paikalliselle vähittäisliikkeelle.

Tiedot annetaan kyltillä tai suullisesti

Pakkaamattomien elintarvikkeiden tiedot voidaan antaa kuluttajalle kahdella eri tavalla. Pakolliset tiedot voidaan antaa kirjallisessa muodossa.

Silloin ne sijoitetaan lähelle elintarviketta. Näin kuluttajan on ne helppo huomata ja saada. Tiedot voivat olla esitteessä tai taulussa.

Toinen tapa on antaa pakkaamattomien elintarvikkeiden tiedot kuluttajalle suullisesti. Tämä edellyttää, että asiasta ilmoitetaan selkeästi taulun tai muun vastaavan avulla.

 "Tiedot voi kysyä henkilökunnalta".

Ilmoituksessa kerrotaan, että tiedot voi kysyä henkilökunnalta. Elintarviketietoja voidaan tarjota myös niin, että kuluttaja se ne pyytäessään joko kirjallisena tai sähköisenä. Tämän tulee kuitenkin olla mahdollista ilman lisäkuluja.

Mikäli tiedot annetaan kuluttajalle vain pyydettäessä, ne on oltava kirjallisesti tai sähköisesti helposti sekä henkilökunnan että viranomaisten saatavilla.

 

Kuva: Ruokatieto/Jussi Ulkuniemi