Ruuan ja terveyden yhteys

Ruokavisa, Ruokatieto, Ruokakolmio
Terveysväitteellä tuodaan esiin elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välistä yhteyttä.

EU:n komissiolla on rekisteri hyväksytyistä terveysväitteistä. Elintarvikkeen tulee täyttää terveysväitteen käytön ehdot EU:ssa.

EU:lla on rekisteri hyväksytyistä väitteistä.

Kun elintarvikkeesta esitetään ravitsemus- ja/tai terveysväite, vaaditaan aina myös ravintoarvomerkintä ja väitteen kohteena olevan aineen määrän ilmoittaminen. Jos kyseisen aineen määrää ei kuulu merkitä ravintoarvoilmoitukseen, määrä merkitään ravintoarvoilmoituksen välittömään läheisyyteen.

MUISTUTUS TASAPAINOISESTA RUOKAVALIOSTA

Terveysväitteiden yhteydessä vaaditaan lisämerkintänä muistutus tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion ja terveiden elämäntapojen tärkeydestä. Esimerkiksi: "Osaksi tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota."

Kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn hyödyn saamiseksi.

Tämän lisäksi edellytetään lisämerkintä siitä, kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn hyödyn saamiseksi, jos käyttömäärästä tai useudesta on mainittu väitteen käytölle asetetuissa ehdoissa. Esimerkiksi useissa vitamiineja koskevissa ehdoissa käyttöä ei ole määritelty.    

Tarvittaessa lisätään huomautus henkilöille, joiden olisi elintarviketta vältettävä sekä asianmukainen varoitus niissä tuotteissa, joiden liiallinen nauttiminen todennäköisesti aiheuttaa terveysriskin.

SAIRAUDEN RISKIN VÄHENTÄMISEEN LISÄMERKINTÄ

Mikäli terveysväite koskee sairauden riskitekijän vähentämistä, vaaditaan lisämerkintä: ”Väitteessä tarkoitettuun sairauteen liittyy useita riskitekijöitä, eikä yhden tekijän muuttumisesta välttämättä ole hyötyä”.

Ravintolisiin vaaditaan edellisten lisäksi lisämerkintä: ”Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruoka­valiota eikä terveitä elämäntapoja”.

 

Kuva: Syö hyvää -hanke, valtion ravitsemusneuvottelukunta.