Tarjoilupaikassa kuluttaja voi kysyä mitä vain

Tarjoilupaikat: Mitä herkuista on kerrottava

Tarjoilupaikassa elintarviketietoa on pakollista antaa varsin niukasti. Tieto on kuitenkin palvelua ja kuluttaja voi kysyä mitä tahansa ainesosaa tai tietoa.

Elintarviketietojen välittäminen kuluttajalle koskee kaikkia niitä yrityksiä, laitoksia ja organisaatioita, joissa osana toimintaa valmistetaan elintarvikkeita, jotka ovat valmiita kuluttajalle nautittavaksi.

Tällaisiin ovat muun muassa ajoneuvot ja kiinteät ja liikkuvat kojut, ravintolat, ruokalat, koulut, sairaalat ja ateriapalveluita tarjoavat yritykset.

Kuluttajan tulee saada elintarvikkeen tiedot riippumatta siitä, nauttiiko hän tuotteen paikan päällä vai ottaako hän sen mukaansa.  Katso video tarjoilupaikan elintarviketiedosta.

Tuotetieto tasapainossa 

Tuotteesta saa kertoa enemmän!

Kuluttajaa usein kiinnostaa elintarvikkeeseen liittyvät tiedot, kuten alkuperämaa. Tuotteesta saa kertoa enemmän kuin ainoastaan asetuksin vaaditut tiedot! Nämäkään tiedot eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Viranomaiset ovat hakeneet tasapainoa kuluttajien tiedontarpeen ja toisaalta tiedon hallinnoimisesta syntyvän hallinnollisen taakan välillä. 

Huom! Osaa vapaaehtoisesti annettavista tiedoista koskevat säädökset. Esimerkiksi ravintoarvoilmoituksen ravintoaineiden nimet ovat tietyt.

Velvollisuus selvittää liittyykö toiminta erityislakien piiriin.

Jokaisella ruoka- ja ravitsemusalan toimijalla, näin ollen myös tarjoilupaikan yrittäjällä tai vastuuhenkilöllä on velvollisuus selvittää liittyykö hänen toimintansa mahdollisten erityislakien piiriin. Lisäksi alan lainsäädäntöä on seurattava ja mukautettava toimintansa lainsäädännön mukaiseksi.

Tarjoilupaikassa pakkaamattomasta elintarvikkeesta kerrotaan:

  1. elintarvikkeen nimi . Tarjoilutuotteiden nimeäminen on vapaata, eikä siitä tarvitse tarkkaan ilmetä annoksen sisältö, kunhan nimi ei johda harhaan 
    Sallittuja: Nauravat nakit, Naurista ja hunajaa, Stroganoff
  2. allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet tai tieto siitä, mistä kyseisen tiedon saa
  3. alkuperämaa tai lähtöpaikka, kuten pakkaamattomista. 

Sääntöjä sovelletaan tarjoilupaikassa kaikkiin elintarvikkeisiin. Elintarviketietojen saatavuuteen ei siis vaikuta se, nauttiiko kuluttaja elintarvikkeen paikan päällä vai ottaako sen mukaansa.

Tarjoilupaikassa ei ole pakollista ilmoittaa:

(lähde: MMM, Anne Haikonen, luento 6.5.2015).

  • ainesosia
  • ravintosisältötietoja; jos näitä ilmoitetaan, kerrotaan joko energian tai energian, rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, sokerin ja suolan määrät. Nämä tiedot voidaan antaa pelkästään annosta tai yksikköä kohden. Silloin annos tai yksikkö on ilmoitettava.
  • lihan alkuperämaata, koska ammattikeittiöiden tarjoilemissa aterioissa liha on ainesosana.

Miten tiedot kuluttajalle annetaan?

Tarjoilupaikoissa elintarviketiedot annetaan kuluttajalle vastaavalla tavalla kuin ne pakkaamattomista elintarvikkeista annetaan vähittäiskaupassa.

Eli tiedot ovat nähtävissä pakkaamattoman elintarvikkeen lähellä selkeällä tavalla. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti kuluttajan niitä pyytäessä. Tässä tapauksessa tästä mahdollisuudesta ilmoitetaan selkeällä ja näkyvällä tavalla kirjallisesti, esimerkiksi. tauluin, kyltein tai ruokalistan yhteydessä.

Lisäksi tiedot on oltava aina kirjallisesti tai sähköisesti helposti henkilökunnan ja viranomaisten saatavilla.

Mikäli ateriat tarjoillaan henkilökohtaisesti kuluttajalle, ja hänen erityistarpeensa, kuten allergiat, on etukäteen selvitetty, ei erillistä ilmoitusta elintarviketiedoista tarvita. Esimerkkeinä tällaisista tilanteista ovat koulut, päiväkodit ja sairaalat.

Koulut, päiväkodit ja sairaalat ovat selvittäneet erityistarpeet.

 

Kuva: Ruokatieto/Minttu Virkki