Terveysväite ja ravitsemusväite edellyttävät lisämerkintöjä

Ruokatieto, Ruokavisa, Kuvaaja Jussi Ulkuniemi
Terveysväite ja ravitsemusväite ovat vapaaehtoisia esityksiä tai kuvauksia elintarvikkeen erityisominaisuudesta.

Terveysväite tai ravitsemusväite voi olla teksti, kuva, symboli tai muu graafinen esitys. Väiteasetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös tavaramerkit, tuotenimet ja kuvitteelliset nimet.

Ravitsemusväitteet koskevat elintarvikkeen hyödyllistä ravintoainesisältöä.

Terveysväitteellä tuodaan esiin elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välistä yhteyttä.

Elintarvikkeiden terveys- ja ravitsemusväitteitä säätelee EU:n asetus 1924/2006. 

 

Kuva: Ruokatieto/Jussi Ulkuniemi