Valmistusaineet, lisät ja nanot luetteloksi

Oiva tsekkauslista

Ainesosaluettelossa elintarvikkeen valmistuksessa käytetyt ainesosat ilmoitetaan painon mukaan alenevassa järjestyksessä. Ainesosan paino määritetään elintarvikkeen valmistusajankohtana.

Elintarvikkeisiin, joihin ei esimerkiksi pienen kokonsa takia vaadita ainesosaluetteloa, on silti merkittävä allergiaa ja intoleranssia aiheuttavat aineet. 

Ainesosaluetteloon kuuluvia aineita ovat:

  •  valmistusaineet
  • elintarvikeparanteet, eli lisäaineet, aromit ja entsyymit
  • ravitsemukselliset lisät, kuten lisätyt vitamiinit ja kivennäisaineet
  • nanomateriaalia sisältävät ainesosat

Ainesosien merkintätavat

Ainesosaluettelon otsikkona voi olla ”ainekset”, ”ainesosat”, ”aineosat” tai ”valmistus- ja lisäaineet”.

Myös pidempi lause hyväksytään, jos siinä jokin edellä mainituista sanoista löytyy, esim. ”Leivonnassa aineksina käytetty…”.

Ryhmänimet

Tietyt ainesosat voidaan ilmoittaa ryhmänimillään. Kuitenkin allergiaa ja intoleranssia aiheuttavat aineet vaaditaan ilmoitettavaksi tarkemmin.

Ryhmänimen paikka ainesosaluettelossa määräytyy ryhmänimeen sisältyvien ainesten yhteenlasketun painon mukaisesti.

Allergiaa ja intoleranssia aiheuttavat aineet vaaditaan ilmoitettavaksi tarkemmin.

Ainesosien ryhmänimiä ei saa yhdistää. Esimerkiksi: ”mausteet” ja ”aromit” -ryhmänimien jälken pitää ilmoittaa kuhunkin kuuluvat ainesosat, jotta kuluttaja tietää, mihin ryhmään jokainen ainesosa kuuluu.

Eläinrasvat ja kasvirasvat ilmoitetaan omilla ryhmänimillään. Lisäksi vaaditaan merkintä rasvasta tai öljystä sekä mahdollisesta kovettamisesta.

  • Kasvirasvan tai kasviöljyn jälkeen ilmoitetaan kasvialkuperä(t), jota voi seurata ilmaisu ”vaihtelevina osuuksina”, esimerkiksi ”kovetettu kasvirasva (rypsi, auringonkukka) vaihtelevina osuuksina”.
  • Eläinalkuperää oleva rasva tai öljy ilmoitetaan etuliitteellä ”eläin” tai viitataan selvään eläinalkuperään; esim. kalaöljy.

Ryhmänimellä ”juusto” voi viitata kaikkiin juustolaatuihin.

Sen sijaan ryhmänimellä ”juusto” voi viitata kaikkiin juustolaatuihin toisen elintarvikkeen ainesosina. Kunhan elintarvikkeen yhteydessä, kuten nimityksessä ei viitata tiettyyn juustolaatuun. Eviran näkemyksen mukaan sulatejuusto ei kuulu ryhmänimeen ”juusto”. Sulatejuustot, kuten myös munajuustot, ovat sen sijaan juustovalmisteita.

Ryhmänimen ”liha” yhteydessä ilmoitetaan lihan eläinlaji(t)

Ryhmänimeä ”kala” voidaan käyttää elintarvikkeen ainesosan nimenä. Tämä edellyttää, että elintarvikkeen nimessä tai sen yhteydessä ei viitata tiettyyn kalalajiin.

Sokeri-ryhmänimitystä käytetään vain sakkaroosista, muut ilmoitetaan omilla nimillään, esimerkiksi fruktoosi tai hedelmäsokeri.

Jos mausteiden yhteismäärä on yli 2 prosenttia tuotteesta, on ne ilmoitettava omilla nimillään.

Tiivistetyn tai kuivatun ainesosan paikka 

Tiivistetyn tai kuivatun ainesosan paikka ainesosaluettelossa määräytyy siitä painosta, joka:

  • Ainesosalla on tiivistettynä tai kuivattuna. Tällöin ainesosan yhteydessä käytetään ”tiivistetty”, ”kuivattu” tai muuta vastaavaa sanaa.
  • Ainesosalla ollut ennen tiivistämistä tai kuivaamista. Tällöin ainesosan tulee palautua ennalleen jossakin vaiheessa elintarviketta valmistettaessa. Ainesosaluetteloon lisätään asiaankuuluva ilmaisu, kuten ”käyttövalmiin tuotteen ainesosat”.

Lisäaineet aineosaluettelossa

Allergiaa ja intoleranssia aiheuttavat lisäaineet ilmoitetaan aina omalla nimellään. Muiden lisäaineiden merkitsemisessä käytetään niiden käyttötarkoituksen mukaista ryhmänimeä ja jokaisen lisäaineen omaa nimeä ja/tai numerotunnusta.

Poikkeus on lisäaineen ryhmänimi ”muunnettu tärkkelys”. Sen yhteydessä yksilöllisen nimen tai E-numeron ilmoittaminen ei ole pakollista, jollei se ole allergiaa tai intoleranssia aiheuttavasta viljasta peräisin.

Ainesosaluettelossa samaan lisäaineryhmään kuuluvia lisäaineita voi ilmoittaa kukin omalla kohdallaan tai kohdassa, joka määräytyy lisäaineiden yhteismäärän mukaan. Lisäaineetkin ilmoitetaan aina painonsa mukaisessa alenevassa järjestyksessä.

Lisäaineetkin ilmoitetaan aina painonsa mukaisessa alenevassa järjestyksessä.

Pakkauskaasutkin luokitellaan lisäaineiksi, mutta niitä ei tarvitse ilmoittaa ainesosaluettelossa. Pakkauskaasun käytöstä on kuitenkin ilmoitettava merkinnällä ”pakattu suojakaasuun”.

Tiettyjen värien käyttö edellyttää varoituslausekkeen antamista. Lisätietoja lisäaineista löytyy Eviran Elintarviketieto-oppaan sivulla 62.

 

Kuva: Ruokatieto/Jussi Ulkuniemi