Vastuu elintarvikkeen tuotetiedoista on kaikilla toimijoilla

Ruoka-alan yrityksen vastuut

Elintarviketiedosta on vastuussa toimija, jonka toiminimellä tuotetta kaupataan tai tuodaan EU:n markkinoille.

Kuitenkin jokainen elintarvikealan toimija on vastuussa siitä, että elintarviketietomerkinnät noudattavat säädöksiä hänen kauppaamissaan, luovuttamissaan tai tarjoilemissaan elintarvikkeissa.

Näin ollen on jokaisen toimijan vastuulla, että elintarviketiedot siirtyvät ruokaketjussa eteenpäin.

 Jokainen elintarvikealan toimija on vastuussa siitä, että elintarviketietomerkinnät noudattavat säädöksiä.

On oleellista, että toimijat tuntevat luovuttamiensa elintarvikkeiden ominaisuudet ja mahdolliset riskit. Näin heidän on helpompi selvittää, kuuluuko heidän edustamansa elintarvike jonkin erityislainsäädännön piiriin.

Toimijoiden onkin seurattava elintarvikesäädösten kehitystä ja muutoksia, ja aktiivisesti mukautettava tekemisiään lainsäädännön mukaiseksi.

Omavalvontasuunnitelma on laadittava, noudatettava ja päivitettävä. Elintarviketietoja tarkastetaan Oiva-tarkastusten yhteydessä. Toimijan on myös nopeasti ilmoitettava viranomaiselle tietoon tulleista terveysvaaroista tai epäilyistä.

Etämyyntiä koskevat elintarviketietovastuut

Etämyynnistä säädetään nyt ensimmäistä kertaa. Mikäli internetissä vain mainostetaan tuotetta, eikä sitä voi ostaa tai tilata, mainontaa koskevat markkinointisäännökset. 

Verkkokaupassa tai postimyynnissä elintarvikkeesta annettavista tiedoista vastaa www-sivun ylläpitäjä. Tämän tehtävänä on varmistaa tietojen saatavuus ja oikeellisuus.

Pakatuista tuotteista on annettava samat tiedot kuin kuin tavanomaisessa kaupassa myytävistä. Tiedot on annettava etukäteen, mutta eränumeron, pakastupäivmäärän, viimeisen käyttöajankohdan voi kuitenkin antaa ostajalle tuotteiden toimituksen yhteydessä.  

Verkkokaupassa elintarvikkeesta annettavista tiedoista vastaa www-sivun ylläpitäjä.

Varsinaisen elintarvikepakkauksen merkinnöistä vastaa tässäkin tapauksessa se toimija, jonka nimellä elintarviketta kaupataan. 
 

(Lähde: Evira: Elintarviketieto-opas s. 20, Elintarvike&terveys-lehti 2/2015).

 

Kuva: Ruokatieto/Jussi Ulkuniemi