Lue lisää vastuullisuudesta

Vastuullisuuden ulottuvuudet on nopea lukaista läpi, mutta mitä ne laajemmin ottaen tarkoittavat? Artikkelikokelma pureutuu ulottuvuuksien sisältöön ja hieman siihenkin, miksi vastuullisuus muodostuu juuri näistä aiheista.

Ympäristö: Luonnonvarojen hupeneminen korostaa ruuan ympäristövastuuta

"Ruuan ympäristövastuulla pyritään hahmottamaan elintarviketuotannon ja -kulutuksen ympäristövaikutusten kokonaisuutta, jotta ketjua voidaan kehittää nykyistä kestävämmäksi."

Paikallisuus: Paikallisuus käsittelee yhteisön hyvinvointia lähiruokaa laajemmin

"Paikallisuus nousi vahvimmin esille ruisleivän ketjua koskevissa pienryhmäkeskusteluissa. Niissä korostuivat toimeentulo ja oikeudenmukainen tulojako sekä hinnanmuodostus niin koko arvoketjun näkökulmasta kuin yksittäisten toimijoiden elinehtona: kaikkien on tultava toimeen."

Ravitsemus: Ravitsemusvastuu ulottuu ruuan sisällöstä sen markkinointiin

"Terveellisyyden sijasta yhdeksi ulottuvuudeksi seuloutui ravitsemus, koska se pitää sisällään myös kuluttajan vastuun valinnoistaan eikä rajaa pois epäterveellisiä tuotteita."

Työhyvinvointi: Ruuan tekijöiden hyvinvointi nousi osaksi vastuullisuutta

"Puhutaan raaka-aineista ja raaka-aineiden alkuperästä, mutta raaka-aineen osuus ruuanhinnasta on marginaalinen. Missä on ihmisten osaaminen ja jaksaminen? Heidän, jotka tekevät nämä ruuat?"

Tuoteturvallisuus: Ruuan turvallisuus on tahdon asia

"Tuoteturvallisuuden varmistaminen alkaa sieltä, mistä ruokaketjukin: pelloilta, kasvihuoneista, karjatiloilta, metsistä tai vesistöistä, ja päätyy kuluttajan ruokapöytään. Se kulkee tuottajalta valmistajalle, vientiyritykselle tai maahantuojalle ja edelleen kaupan tai suurkeittiön kautta kuluttajalle."

Talous: Taloudellinen vastuu on ruuantuotannon perusta

"Toisista huolehtiminen on ruokaketjun ydin, mutta toisista ei voi huolehtia ellei oma talous ole kunnossa."

Eläinen hyvinvointi: Tietohaarukka kertoo tuotantoeläinten oloista

"Suomessa on vielä matkaa hyvinvointimerkittyihin tuotteisiin, mutta aktiivinen kuluttaja löytää hyvinvointitietoa helposti netistä. Tietohaarukan maataloudesta kertovaan tietopakettiin on lisätty useita tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyviä tilastoja."