Normaali versio

Lue lisää vastuullisuudesta

Vastuullisuuden ulottuvuudet on nopea lukaista läpi, mutta mitä ne laajemmin ottaen tarkoittavat? Artikkelikokelma pureutuu ulottuvuuksien sisältöön ja hieman siihenkin, miksi vastuullisuus muodostuu juuri näistä aiheista.

Ympäristö: Luonnonvarojen hupeneminen korostaa ruuan ympäristövastuuta

"Ruuan ympäristövastuulla pyritään hahmottamaan elintarviketuotannon ja -kulutuksen ympäristövaikutusten kokonaisuutta, jotta ketjua voidaan kehittää nykyistä kestävämmäksi."

Paikallisuus: Paikallisuus käsittelee yhteisön hyvinvointia lähiruokaa laajemmin

"Paikallisuus nousi vahvimmin esille ruisleivän ketjua koskevissa pienryhmäkeskusteluissa. Niissä korostuivat toimeentulo ja oikeudenmukainen tulojako sekä hinnanmuodostus niin koko arvoketjun näkökulmasta kuin yksittäisten toimijoiden elinehtona: kaikkien on tultava toimeen."

Ravitsemus: Ravitsemusvastuu ulottuu ruuan sisällöstä sen markkinointiin

"Terveellisyyden sijasta yhdeksi ulottuvuudeksi seuloutui ravitsemus, koska se pitää sisällään myös kuluttajan vastuun valinnoistaan eikä rajaa pois epäterveellisiä tuotteita."

Työhyvinvointi: Ruuan tekijöiden hyvinvointi nousi osaksi vastuullisuutta

"Puhutaan raaka-aineista ja raaka-aineiden alkuperästä, mutta raaka-aineen osuus ruuanhinnasta on marginaalinen. Missä on ihmisten osaaminen ja jaksaminen? Heidän, jotka tekevät nämä ruuat?"

Tuoteturvallisuus: Ruuan turvallisuus on tahdon asia

"Tuoteturvallisuuden varmistaminen alkaa sieltä, mistä ruokaketjukin: pelloilta, kasvihuoneista, karjatiloilta, metsistä tai vesistöistä, ja päätyy kuluttajan ruokapöytään. Se kulkee tuottajalta valmistajalle, vientiyritykselle tai maahantuojalle ja edelleen kaupan tai suurkeittiön kautta kuluttajalle."

Talous: Taloudellinen vastuu on ruuantuotannon perusta

"Toisista huolehtiminen on ruokaketjun ydin, mutta toisista ei voi huolehtia ellei oma talous ole kunnossa."

Eläinen hyvinvointi: Tietohaarukka kertoo tuotantoeläinten oloista

"Suomessa on vielä matkaa hyvinvointimerkittyihin tuotteisiin, mutta aktiivinen kuluttaja löytää hyvinvointitietoa helposti netistä. Tietohaarukan maataloudesta kertovaan tietopakettiin on lisätty useita tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyviä tilastoja."