Ravitsemus on koko ruokaketjun vastuulla

ruokatieto, ravitsemus, lounas, tapio tuomela
Vastuu kansan ravitsemuksesta kuuluu koko ruokaketjulle. Suomalainen ruokaketju osoittaa ravitsemusvastuunsa monin tavoin.

Esimerkiksi teollisuus tuo markkinoille terveellisiä vaihtoehtoja ja kauppa kertoo ravitsemuksesta kuluttajaviestinnän avulla.

Vastuullinen yritys mainostaa hyvän tavan mukaisesti.

Vastuullisuustutkimuksessa kuluttajien mielestä tuoteinformaatio ja ravitsemusstrategia olivat tärkeimmät ravitsemusvastuullisuuden kriteerit. Näiden lisäksi vastuullinen elintarvikeyritys suunnittelee tuotteensa niin, että niiden ravintoarvo hyvä sekä huomioi erilaiset ruokavaliot. Vastuullinen yritys mainostaa hyvän tavan mukaisesti eikä johda kuluttajaa harhaan markkinoinnillaan.

Ravitsemussuositukset vastuun mittariksi?

Parantamisen varaa kuitenkin on. Tutkimusten mukaan me suomalaiset saamme ruuastamme liikaa energiaa, kovaa rasvaa, suolaa ja sokeria, mutta liian vähän kasviksia, kuitua ja pehmeitä rasvoja. Suomalaiset lihovat ja monet krooniset kansantaudit lisääntyvät. Erityisen huolestuttavaa on nuorten ja lasten lihominen.

Asiantuntijoiden mukaan suomalaisten ravitsemussuositusten noudattaminen voisi olla käypä ravitsemusvastuun mittari. Ravitsemusvastuuta voitaisiin mitata esimerkiksi sillä, kuinka hyvin elintarvikeyritys ottaa tuotekehityksessään huomioon rasvan laadun sekä kuidun, suolan ja sokerin määrän.

Suomalaisissa margariineissa ei ole käytännössä katsoen lainkaan transrasvoja.

Pakkausmerkinnät auttavat tekemään hyviä valintoja

Ruokavalion kokonaisuus on viime kädessä kuluttajan vastuulla. Valintojen tekemisessä tuoteinformaatiolla eli tiedolla ruuan koostumuksesta, alkuperästä ja jäljitettävyydestä on keskeinen rooli. Tuoteinformaatiota voidaan jakaa pakkausten lisäksi myös internetissä ja kaupan asiakaslehdissä.

Ravintoarvomerkinnät pakkauksissa ovat toistaiseksi olleet vapaaehtoisia. Uusi EU:n kuluttajatietoasetus tekee ne pakollisiksi vuodesta 2014 lähtien. Silloin tuotteessa pitää ilmoittaa sen sisältämän energian, tyydyttyneen rasvan, proteiinin, hiilihydraatin, sokerin ja natriumin eli suolan määrä. EU valvoo jo nykyään tiukasti myös sitä, minkälaisia terveysväittämiä tuotteissa saa esittää.

Ainoa tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta kertova pakkausmerkintä on Sydänliiton ja Diabetesliiton myöntämä Sydänmerkki.