Taloudellinen vastuu

Ruokatieto, ruokafakta, taloudellinen vastuu, Tapio Tuomela
Taloudellinen vastuu on hyvän tuloksen saavuttamista vastuullisin keinoin.
Taloudellinen vastuullisuus on perusta vastuullisuuden muille ulottuvuuksille. Taloudellinen vastuullisuus on tasapainottelua lyhyen aikavälin voittojen tavoittelun ja kaukonäköisen ajattelun välillä.

Kannattavan liiketaloudellisen toiminnan lisäksi taloudellinen vastuu liittyy myös riskienhallintaan ja hallintokäytäntöihin: se on hyvän tuloksen saavuttamista vastuullisin keinoin.

Hyvän tuloksen saavuttamista vastuullisin keinoin.

Erittäin suppeasti ajateltuna yrityksen taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että yrityksen on oltava kannattava ja tuotettava voittoa omistajilleen.

Laajemmin käsitettynä taloudellinen vastuu ymmärretään rahavirtoina yrityksen ja muiden toimijoiden välillä: yritys tuo vaurautta ja hyvinvointia paitsi omistajilleen myös ympäröivälle yhteiskunnalle verorahoina, työpaikkoina ja kasvavana osaamisena. Rahavirrat liikkuvat myös toiseen suuntaan erilaisina tukina, kuten maatalous- ja vientitukina.

Kaupalla vahvin neuvotteluasema

Kaikkein laajimman käsityksen mukaan taloudellisessa vastuussa on vaurauden luomisen lisäksi kyse myös sen oikeudenmukaisesta jakautumisesta yrityksen sisällä, koko tuotantoketjussa sekä myös paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Ruuan hinnanmuodostuksen läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus kuvaavat ruokaketjun taloudellista vastuullisuutta. Myös kuluttajat ovat erittäin kiinnostuneita siitä, miten tuotot ruokaketjussa jakautuvat.

Vähittäiskauppa on Suomessa poikkeuksellisen keskittynyttä: kaksi suurta kauppaketjua hallitsevat yli 80 prosenttia elintarvikemarkkinoista.

Kaupan keskittyminen on yleinen ilmiö länsimaissa, mutta meillä se on poikkeuksellisen voimakasta. Kauppa pystyy vahvalla neuvotteluasemallaan vaikuttamaan suuresti elintarvikkeiden hintoihin ja sanelemaan ehtoja muille toimijoille. Vähittäiskaupan osuus ruuan kuluttajahinnasta on kasvanut koko 2000-luvun.