Tuoteturvallisuus hallitsee riskit läpinäkyvästi

ruokatieto, tuoteturvallisuus, koe, tapio tuomela
Suomalainen ruoka on kansainvälisesti tarkasteltuna erittäin turvallista. Tuoteturvallisuus on myös yksi lain tiukimmin säätelemistä vastuullisuuden ulottuvuuksista.

Vastuullisuus tuoteturvallisuudessa tarkoittaa tehokkaita riskienhallintajärjestelmiä, toiminnan luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä ketjussa työskentelevien korkeaa osaamista. Hyvä hygienia ja turvallisuus saavutetaan koko ketjun yhteistyöllä.

Vapaaehtoisten hyvien käytäntöjen lisäksi Suomen tiukka elintarvikelainsäädäntö ja viranomaisvalvonta varmistavat tuotteiden turvallisuuden. Lakisääteisiä vaatimuksia ovat muun muassa omavalvonta, hygieniapassi, jäljitettävyysvaatimukset ja pakkausmerkinnät.

Ruokaketjun vapaaehtoisia toimia ovat esimerkiksi tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia valvovat järjestelmät sekä laadukasta rehunvalmistusta ohjaavat toimintatavat.

Ruokaketjun toimijoiden tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä kertoo muun muassa se, että suomalaisessa lihassa ja kananmunissa ei esiinny salmonellaa.

Turvallisuus perustuu omavalvontaan

Elintarvikealan toimija on aina päävastuussa tuotteidensa turvallisuudesta. Elintarvikelaki edellyttää ruokaketjun yrityksiltä kirjallista omavalvontasuunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan toimintaan liittyvät riskit ja keinot niiden hallitsemiseksi. Viranomaiset varmentavat omavalvonnan toimivuutta tarkastuskäynneillään. 

Vuonna 2013 otettiin käyttöön Oiva-hymy-järjestelmä, jonka avulla kuluttajalle kerrotaan yksinkertaisella ja selkeällä tavalla, kuinka hyvin yritys on hoitanut omavalvontansa.