Ympäristövastuu kattaa elinkaaren

ruokatieto, ympäristö, kosteikko, tapio tuomela
Ruoka aiheuttaa yli kolmanneksen kulutuksen ympäristövaikutuksista. Ruokaketjun ympäristövastuullisuus tarkoittaa, että tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään tai pyritään hallitsemaan sen koko elinkaaren ajalta.

Suurin osa ruuantuotannon ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannossa. Suomalaisen maatalouden merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat vesistöjen rehevöityminen, kasvihuonekaasupäästöt ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen.

Maatalouden ympäristövaikutuksia vähennetään lainsäädännöllä sekä hyvillä käytännöillä kuten suojavyöhykkeillä, kosteikoilla, ylläpitämällä maaperän kasvukuntoa sekä vähentämällä lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä.

ruokahävikki on koko ketjun ongelma

Elintarviketeollisuuden osuus ruoan ympäristövaikutuksista on noin kymmeneksen. Elintarvikkeiden valmistuksessa suurin kuormitus syntyy energian ja veden käytöstä sekä hävikistä ja muista jätteistä.

Hyvin suunniteltu elintarvikepakkaus vähentää hävikkiä, ja kuljetusten logistiikka on yleensä erittäin tehokasta, mikä pienentää energiankulutusta.

Kaupan ja ravitsemuspalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät energiankäytöstä ja jätteistä. Ravitsemuspalveluissa käytetään myös runsaasti vettä. Ruokahävikin vähentäminen on tärkeä osa ympäristövastuuta koko ruokaketjussa.

Nykymaailmassa elintarvikkeet ja raaka-aineet liikkuvat tehokkaasti maapallon puolelta toiselle. Vastuullisissa ruoka- ja raaka-ainehankinnoissa on siis kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten ympäristöasiat on huomioitu tuotantomaassa.

Vastuullinen kuluttaja voi itse pienentää ruuan ympäristövaikutusta valitsemalla mitä suuhunsa laittaa – kasvisateria on ympäristön kannalta vastuullisempi valinta kuin runsaasti eläinperäisiä tuotteita sisältävä. Myös ruokahävikkiä vähentämällä voi keventää merkittävästi oman kulutuksen ympäristökuormaa.