Tieto auttaa ymmärtämään

Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen käytännön toiminnoissa on haasteellista. Kokonaisvaltainen tarkastelu edellyttää taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten näkökulmien huomioimista.
Tieto, joka perustuu luotettaviin jäljitettävissä oleviin tietolähteisiin, auttaa päätöksenteossa. Tiedon avulla kykenemme ratkaisemaan vaikeitakin ongelmia. Erilaisen jo olemassa olevan tiedon yhdistely uudella tavalla voi ratkaista ongelman.

   
Tässä vastuullisuuden osiossa julkaistavat artikkelit perustuvat tutkimushankkeessa KILPA2020 (kotieläintuotannon kokonaisvaltainen kilpailukyky) koottuun perustietoon, jota on täydennelty. 

(Artikkelit julkaistaan myöhemmin)

 

 

 

 

Riitta Lempiäinen 28.11.2019