Tieto auttaa ymmärtämään

Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen on haasteellista. Kokonaisvaltainen tarkastelu edellyttää taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten näkökulmien huomioimista.

Tieto, joka perustuu luotettaviin jäljitettävissä oleviin tietolähteisiin, auttaa päätöksenteossa.  Olemassa olevien tietojen yhdistely uudella tavalla avartaa näkökulmaa ja auttaa ratkaisemaan ongelmia.

Tässä vastuullisuuden osiossa julkaistavat artikkelit perustuvat eri toimijoiden kokoamiin tietoaineistoihin mm KILPA2020 (Kotieläintuotannon kokonaisvaltainen kilpailukyky) hankkeessa koottuun tietoon. Artikkeleissa pyritään vertailemaan eri maiden kestävän kehityksen periaatteiden soveltamista käytäntöön.

 

 

 

 

 

Riitta Lempiäinen 26.2.2020