Maatalous

Luonnonmukaisesti viljelty peltoala ja luomutilat
Broilerien hyvinvointia mittaava jalkapohjaindeksi
Luomutoimijoiden määrä
Luomupeltoalan käyttö
Luomutuotanto
Luomun markkinaosuus
Ympäristökorvaus
Kasvinsuojeluaineiden myynti
Kasvinsuojeluaineiden jäämävalvonta
Maatalousyrittäjien lomitus
Maatalous- ja puutarhayritykset
Maatalous- ja puutarhayritysten määrän muutos
Maatalous- ja puutarhayritysten omistus
Maatalouden työlliset
Maatalous- ja puutarhayritysten päätuotantosuunnat
Maatalous- ja puutarhayritysten tulot tuotantosuunnittain
Muu yritystoiminta maatalous- ja puutarhayrityksissä
Peltoalan käyttö
Maa- ja puutarhatalouden tuotantokustannukset
Maa- ja puutarhatalouden tuotto
Mehiläisalan lukuja
Maatalouden kannattavuuskerroin tuotantosuunnittain 2001-2014e
Yrittäjätulo
Tuottajahinnat
Kotieläimet
Keskimääräinen eläinluku tiloilla
Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset
Eläinsuojelutarkastukset kaupallisissa eläinkuljetuksissa
Eläinten terveydenhuoltotyön toteutuminen sika- ja nautatiloilla
Vastuullisen tuotannon raja-arvot sianlihantuotannossa
Mikrobilääkkeiden käyttö tuotantoeläimillä
Eläinten hyvinvointitukea saavat tilat
Navettatyypit tuotosseurantakarjoissa
Laiduntaminen ja ulkoilutus tuotosseurantakarjoissa
Lypsykoneet
Tuotosseurantakarjan keskituotos ja maidon pitoisuudet