Päivittäistavarakauppa ja ammattikeittiöt

Myymälöiden lukumäärä myymälätyypin mukaan
Luomun käyttötiheys ruokapalveluissa
Päivittäistavaroiden myynti myymälätyypeittäin
Suurkeittiöiden lukumäärä toimialoittain
Suurkeittiöiden annosmäärät toimialoittain
Luomutuotteiden osuus julkisissa ruokapalveluissa