Yleistä

Päivän pituus
Biotalous
Sademäärä
Keskilämpötila
Ilmasto kasvukauden aikana
Kotitalouksien määrä
Suomen väkiluku ja asukastiheys
Ammattitaudit toimialoittain
Työtapaturmien määrä
Maatalousyrittäjien keski-ikä ja lukumäärä
Tärkeimmät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt maatalousyrittäjillä
Tuotannon bruttoarvo toimialoittain
Bruttokansantuote
Työvoima