Pakkausmerkinnät askarruttavat arjessa

Ruokatieto,hyötykäyttömerkit, kuvaaja Jussi Ulkuniemi
Euroopan unionin valtava elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen uudistus muuttaa käytännössä kaikki ruokapakkausten merkinnät. Muutos on kuluttajalle parannus entiseen: uudet pakkausmerkinnät erottuvat selkeämmin, eivätkä johda ostajaa harhaan.

EU:n elintarviketietoasetus tuli voimaan 14. joulukuuta 2014. Uusilla merkinnöillä varustettuja tuotteita on ollut jo jonkin aikaa myynnissä, ja kaupoissa on vielä jonkin aikaa rinnakkain uusia ja vanhoja pakkauksia.

Kaupoissa on vielä jonkin aikaa rinnakkain uusia ja vanhoja pakkauksia.

Suola ja allergeenit selkeämmin pakkauksiin

Uuden asetuksen myötä ravintoarvomerkinnät tulevat pakollisiksi elintarvikepakkauksiin. Siirtymäaikaa on kuitenkin jäljellä vielä kaksi vuotta niissä tuotteissa, joissa merkintöjä ei ole aikaisemmin ollut.

Vastedes pakkauksiin tulee myös merkitä tuotteen kokonaissuolapitoisuus, johon lasketaan elintarvikkeeseen lisätty ja siinä luonnostaan oleva natrium. Uusien merkintöjen myötä esimerkiksi tuoreen lihan ja maidon pakkauksista näkyy niiden luontaisesti sisältämä natrium.

Allergeenit ja muut yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat täytyy jatkossa merkitä ainesosaluetteloon selkeämmin, esimerkiksi tekstiä korostamalla.

Alkuperää koskeviin merkintöihin on tulossa uudistuksia.

Myös elintarvikkeiden alkuperää koskeviin merkintöihin on tulossa uudistuksia. Nämä säädökset ovat osaksi vielä kesken, ja ne täsmentyvät keväällä 2015.

Pakkausmerkinnöissä puutteita

Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä valvoo Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Maahantuotavien tuotteiden merkintöjä tarkastaa tulli.

Vuonna 2013 hieman yli joka kymmenes Suomeen tuotava elintarvike luokiteltiin määräyksenvastaiseksi. Tullin mukaan yleisin ongelma elintarvikkeissa olivat puutteelliset pakkausmerkinnät, joka oli syy 36 prosentissa tapauksista.   

Evira tilastoi elintarvikevalvontatarkastuksista löytyneitä puutteita. Tarkastuksia tehdään koko ruokaketjussa alkutuotannosta vähittäismyyntiin ja tarjoiluun.

Ylivoimaisesti eniten puutteita löytyi vuonna 2013 hygieniasta.

Ylivoimaisesti eniten puutteita löytyi vuonna 2013 hygieniasta, kuten riskienhallinnasta, osaamisesta ja omavalvonnasta. Seuraavaksi eniten huomautuksia ovat aiheuttaneet puutteelliset pakkausmerkinnät ja esitteet.

Evira tilastoi myös syitä kaupan ja suurtalouskeittiöiden takaisinvetoihin. Vuosina 2006–2013 niistä 6 prosenttia johtui virheistä pakkausmerkinnöissä. Takaisinvetoja tapahtuu kuitenkin niin harvoin, että käytännössä tuotteita vedetään markkinoilta pakkausmerkintöjen puutteiden takia vuosittain vain muutamia.

Vapaaehtoiset merkit ostajien apuna

Viranomaisten vaatimien pakkausmerkintöjen rinnalla pakkauksissa nähdään useita järjestöjen myöntämiä vapaaehtoisia merkkejä, jotka kertovat esimerkiksi tuotteen valmistustavasta, terveellisyydestä, alkuperästä tai sopivuudesta erityisruokavaliota noudattaville.

Näitä merkkejä ovat muun muassa Sydänmerkki, Hyvää Suomesta -merkki, Avainlippu, Sirkkalehti-merkki, Reilun kaupan merkki ja erilaiset luomumerkit. 

Merkintä gluteenittomuudesta on vapaaehtoinen

Erityisruokavaliota noudattavia auttavat pakkausmerkinnät, kuten ”gluteeniton” tai ”erittäin vähägluteeninen”, ovat yrityksille vapaaehtoisia. Mikäli yritys haluaa näitä merkintöjä tuotteissa käyttää, täytyy siitä tehdä ilmoitus viranomaisille.

Erityisruokavaliota noudattavia auttavat pakkausmerkinnät.

Kaikissa keliaakikoille sopivissa elintarvikkeissa ei merkintöjä siten ole, vaan tieto tuotteen sopivuudesta löytyy ainesosaluettelosta.

Keliaakikon on helppo tunnistaa hänelle sopivat tuotteet Keliakialiiton myöntämästä, gluteenitonta tuotetta kuvaavasta merkistä, joka on myöntänyt yli 250 tuotteelle.

Sydänmerkki ohjaa parempiin valintoihin

Pakkauksissa tulee olla merkintä ”voimakassuolainen”, jos kyseiselle elintarvikeryhmälle asetettu suolapitoisuuden raja-arvo ylittyy. Esimerkiksi juustoissa voimakassuolaisia ovat yli 1,3 prosenttia ja leivissä yli 1,2 prosenttia suolaa sisältävät tuotteet. 

Merkintää ”vähäsuolainen” voi käyttää, jos suolaa on alle 0,3 prosenttia. Raja on kuitenkin niin alhainen, että vaatimukset täyttäviä elintarvikkeita ei juuri ole.

Tuote on suolapitoisuudeltaan varmasti terveellinen valinta, jos siinä on Sydänliiton Sydänmerkki. Se myönnetään tuotteille, jotka ovat omassa tuoteryhmässään ravitsemusarvoiltaan parempia. Näissä tuotteissa on vähemmän suolaa, niukemmin tyydyttynyttä rasvaa ja enemmän kuitua. 

Luomumerkit kertovat tuotantotavasta

Euroopan unionin luomutunnus, Lehtimerkki, on pakollinen kaikissa EU:n alueella valmistetuissa luomutuotteissa. Merkki ei kerro tuotteen alkuperästä.

Euroopan unionin luomutunnus on pakollinen kaikissa EU:n alueella valmistetuissa luomutuotteissa.

Suomessa on käytössä myös kansallinen, Eviran myöntämä Aurinkomerkki, jolla varustetun tuotteen täytyy olla suomalaisen luomuvalvonnan piirissä. Tuote tai sen raaka-aineet voivat kuitenkin tulla ulkomailta.

Luomuliitto puolestaan antaa hakemuksesta Leppäkerttumerkin, joka kuvastaa Suomessa tuotettua luomuelintarviketta.

Vaikka resepteissä ei pakkausmerkintöjä olekaan, voi Ruokatiedon keittokirjasta reseptejä hakea myös erityisruokavalioiden mukaan. Gluteeniton, munaton, maidoton, laktoositon ja bonuksena vielä lakto-ovovegetaristinen valintavaihtoehto varmistaa, että listatut reseptit ovat turvallisia ruokailijoille.  

Teksti: Silja Varjonen
Kuva: Ruokatieto/Jussi Ulkuniemi