Eläinsuojeluvaatimukset toteutuvat eläinkuljetuksissa yhä useammin

Ruokatieto_vasikka
Kaupallisissa eläinkuljetuksissa ilmenee yhä vähemmän laiminlyöntejä. Epäkohtien määrä eläinkuljetuksissa on vähentynyt kolmanneksen verrattuna viimeisen kahdentoista vuoden keskiarvoon. Vuonna 2014 tarkastuksia tehtiin 418, joissa epäkohtia oli 12 prosentissa.

Kaupallisia eläinkuljetuksia on tarkastettu vuodesta 1997 lähtien

Kaupallisten eläinkuljetusten tarkastamisessa on kyse eläinkuljetussäännösten noudattamisen valvomisesta. Tarkastuksia on tehty Suomessa vuodesta 1997 lähtien. Tarkastusten kohteita ovat pääasiassa sika-, nauta- ja siipikarjakuljetukset.

Tarkastukset toteutetaan pääasiassa teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä, mutta myös tien päällä ja lähtöpaikassa. Tarkastuksia tekevät tarkastuseläinlääkärit ja läänineläinlääkärit.

Epäkohtien syynä usein puutokset asiakirjoissa

Vuonna 2014 yleisimmät epäkohdat eläinsuojelutarkastuksissa liittyivät kuljettajan pätevyystodistuksiin, kuljetusasiakirjoihin ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä asioissa. Epäkohtia oli myös ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa.

Edellä mainituissa asioissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia sen ajan sisällä, kun eläinkuljetuksia alettiin tarkastaa. Joissain muissa osa-alueissa parantumista on sen sijaan näkynyt selvästi. Esimerkiksi puutokset eläinten kuljetuskuntoisuudessa ja eläinten erottelussa ovat vähentyneet selvästi.

Tilasto: Eläinsuojelutarkastukset kaupallisissa eläinkuljetuksissa