HUNAJANTUOTANTO KIINNOSTAA HARRASTUKSENA JA ELINKEINONA

Kiinnostus mehiläisten hoitoa kohtaan on kasvanut selvästi viime vuosien aikana. Ruoantuotannon ytimeen kaivataan niin maalla kuin kaupungissakin. Mehiläisten hoito on sekä harrastus että elinkeino.

Mehiläisten hoito on omanlaisensa laji, josta joko ei pidä tai sitten siihen hurahtaa, kertoo Tuula Lehtonen Suomen Mehiläishoitajain liitosta.

SUOSION KASVAMINEN ON MONEN TEKIJÄN SUMMA

Syitä harrastajien kiinnostuksen takana ovat esimerkiksi innostus lähiruuasta ja ruoan alkuperästä, kaupunkiviljelyn suosion kasvu, mehiläistarhauksen näkyminen mediassa ja tietoisuuden lisääntyminen mehiläisten merkityksestä pölyttäjinä. Myös yllättävän moni viljelijä aloittaa mehiläisten hoidon muun tuotannon lisäksi. Itse tehty tarhaus saatetaan kokea pölytyspalvelua pysyvämpänä ratkaisuna pölytystä tarvitsevalle tilalle, mutta myös hunajantuotannon taloudellinen kannattavuus houkuttelee.

Ammattitarhaajien määrän kasvun Tuula Lehtonen arvioi johtuvan lisääntyneestä koulutuksesta ja uusista ihmisistä alalla. Tarhaajien keski-ikä on kuitenkin korkea, mikä saattaa lähivuosina näkyä ammattitarhaajien määrän vähentymisenä, miettii Lehtonen.

SATOTASOT VAIHTELEVAT VUOSITTAIN

Suomessa hunajankeruuaika on lyhyt. Jos sääolosuhteet ovat mehiläisten pääravintokasvien, vadelman, horsman ja rypsin, kukkimisaikaan huonot, saattaa hunajasato romahtaa. Sateisella ja kylmällä säällä mehiläiset eivät lennä ja liian kuivilla ilmoilla kukkien medentuotto laskee. ”Jos säät ovat juuri oikeaan aikaan hyvät vaikka viikon, pari, hunajasadosta voi tulle erittäin runsas” kertoo Lehtonen.

Luomutarhaajia oli vuonna 2018 58, mikä on noin 75 prosenttia kaikista ammattitarhaajista.

Suomen Mehiläishoitajain Liiton SML ry:n mukaan Suomessa oli vuonna 2018 ammattimaisia, eli yli sadan pesän, mehiläistarhaajia 79 kappaletta, joista luomussa toimi jopa 58 tarhaajaa. Tämä on noin 75 prosenttia kaikista tarhaajista. Luomuhunajan osuus kaikesta Suomessa tuotetusta ja kulutetusta hunajasta on 7 prosenttia, mikä on suurimpia osuuksia ruoka-alalla.

Kokonaisuudessaan hunajaa tuotettiin Suomessa viime vuonna 2 600 tonnia ja tuotiin maahan noin 2 000 tonnia. Mehiläistarhauksen kokonaistuotto vuonna 2017 oli 31 000 euroa.

Kuva: Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry.
Päivitetty 11.9.2019.