Jalkapohjat kertovat broilerien terveydestä

broileri, broilerikasvattamo
Broilerien hyvinvointia mittaava jalkapohjaindeksi on yksi vuoden 2016 Tietohaarukan uusista tilastotulokkaista. Se lukeutuu ruokaketjussa eläinten hyvinvointi- ulottuvuuteen ja on ensimmäinen broilereita koskeva tilasto tietohaarukassa.

Jalkapohjaindeksipisteiden valvonta on Suomessa lakisääteistä ja niitä on laskettu teurastamoissa vuodesta 2012 alkaen. Vuodesta 2016 lähtien tiedot jalkapohjapisteistä kerätään vuosittain Eläinten Terveys ry ETT:n toimesta.

Kaikki parvet arvioidaan

Broilereiden jalkojen terveydelle on luokiteltu kolme eri kategoriaa: alle 40 pistettä, 40–80 pistettä ja yli 80 pistettä. Arviointi tehdään teurastamoilla kaikista teurastetuista parvista. Kustakin parvesta mitataan joka sadannen broilerin jalkapohja.

Vähäinen pistemäärä on tässä tilastossa tavoiteltavaa, sillä jalkapohja saa pisteitä mahdollisen ihotulehduksen ja sen tuottamien vaurioiden vakavuusasteen perusteella. Ihotulehduksen vakavuudelle löytyy kolme luokkaa: 0, 1. ja 2. Luokka 0 vastaa tervettä jalkapohjaa.

Vertailukuja muihin EU maihin ei tällä hetkellä ole saatavilla, sillä tuloksia ei kerätä keskitetysti.

Jalkapohjaindeksi perustuu EU:n antamaan broilerien hyvinvointidirektiiviin ja se on käytössä myös muissa maissa EU:n alueella. Vertailukuja muihin EU maihin ei tosin tällä hetkellä ole saatavilla, sillä tuloksia ei juuri kerätä keskitetysti.

Terveet jalkapohjat – terveet broilerit

Suurin osa vuosina 2014 ja 2015 mitatuista broilereista sijoittui alle 40 pisteen parviin, joiden jalkapohjat luokitellaan hyviksi. ETT:n mukaan alle 40 pisteen luokkaan sijoittuneista broilereista yli 90 % sai alle 20 pistettä.

Hyvä jalkapohjaterveys kertoo broilereiden hyvistä kasvuolosuhteista, esimerkiksi pehkun kunnosta ja lintujen suolistoterveydestä.

80 pisteen ylitys johtaa toimenpiteisiin. Tällöin tarkastuseläinlääkäri ilmoittaa tuloksesta broilereiden omistajalle tai pitäjälle sekä sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella kasvattamo on. 80 pisteen kategoriaan sijoittui vuosina 2014 ja 2015 noin 0,3 prosenttia arvioiduista broilereista.

 

 

Kuva: Siipikarjaliitto