Jalkapohjat kertovat broilerien terveydestä

Broilerien hyvinvointia mittaava jalkapohjaindeksi otettiin mukaan Tietohaarukkaan vuonna 2016. Se lukeutuu ruokaketjussa eläinten hyvinvointi -ulottuvuuteen ja on ensimmäinen broilereita koskeva tilasto tietohaarukassa.

Jalkapohjaindeksipisteiden valvonta on Suomessa lakisääteistä.  Teurastamoissa niitä on laskettu vuodesta 2012 alkaen, ja vuonna 2018 tilastoinnissa oli mukana jo koko broilerituotanto. Vuodesta 2016 lähtien tiedot jalkapohjapisteistä kerätään vuosittain Eläinten Terveys ry ETT:n toimesta.


KAIKKI PARVET ARVIOIDAAN

Broilerien jalkojen terveydelle on luokiteltu kolme eri kategoriaa: alle 40 pistettä, 40–80 pistettä ja yli 80 pistettä. Arviointi tehdään teurastamoilla kaikista teurastetuista parvista. Kustakin parvesta mitataan joka sadannen broilerin jalkapohja.
Vähäinen pistemäärä on tässä tilastossa tavoiteltavaa, sillä jalkapohja saa pisteitä mahdollisen ihotulehduksen ja sen tuottamien vaurioiden vakavuusasteen perusteella. Ihotulehduksen vakavuudelle löytyy kolme luokkaa: 0, 1. ja 2. Luokka 0 vastaa tervettä jalkapohjaa.

Vertailukuja muihin EU maihin ei tällä hetkellä ole saatavilla, sillä tuloksia ei kerätä keskitetysti.

Jalkapohjaindeksi perustuu EU:n antamaan broilerien hyvinvointidirektiiviin ja se on käytössä myös muissa maissa EU:n alueella. Vertailulukuja muihin EU maihin ei tosin tällä hetkellä ole saatavilla, sillä tuloksia ei kerätä keskitetysti.


TERVEET JALKAPOHJAT – TERVEET BROILERIT

Lähes kaikki vuosina 2016 ja 2017 mitatuista broileriparvista sijoittuivat alle 40 pisteen luokkaan, joiden jalkapohjat luokitellaan hyviksi. ETT:n mukaan vielä tätäkin parempaan eli alle 20 pisteen luokkaan sijoittui kaikista broileriparvista 94 % vuonna 2018.

Hyvä jalkapohjaterveys kertoo broilerien hyvistä kasvuolosuhteista, esimerkiksi pehkun kunnosta ja lintujen suolistoterveydestä. Toimenpiteisiin johtaa 80 pisteen ylitys. Tällöin tarkastuseläinlääkäri ilmoittaa tuloksesta broilerien omistajalle tai pitäjälle sekä sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella kasvattamo on. ETT:n mukaan yli 80 pisteen parvia tulee Suomessa teuraaksi vain satunnaisesti, ja tällöinkin poikkeaman syy on tilapäinen, esimerkiksi hetkellinen ilmanvaihtoon liittyvä ongelma, rehun koostumuksen poikkeama tai vesivahinko kasvatuksen aikana. Vuonna 2012 alle 80 pisteen kategoriaan sijoittui noin 0,6 prosenttia arvioiduista broilereista, vuonna 2018 osuus oli 0,18 prosenttia.

Kuva: Siipikarjaliitto
Päivitetty 11.9.2019.