Jalkapohjat kertovat broilerien terveydestä

Broilerien hyvinvointia mittaava jalkapohjaindeksi otettiin mukaan Tietohaarukkaan vuonna 2016. Se lukeutuu ruokaketjussa eläinten hyvinvointi -ulottuvuuteen ja on ensimmäinen broilereita koskeva tilasto tietohaarukassa.

Jalkapohjaindeksipisteiden valvonta on Suomessa lakisääteistä.  Teurastamoissa niitä on laskettu vuodesta 2012 alkaen, ja vuonna 2016 tilastoinnissa mukana olevan broilerituotannon osuus oli jo 99 prosenttia. Vuodesta 2016 lähtien tiedot jalkapohjapisteistä kerätään vuosittain Eläinten Terveys ry ETT:n toimesta.


KAIKKI PARVET ARVIOIDAAN

Broilerien jalkojen terveydelle on luokiteltu kolme eri kategoriaa: alle 40 pistettä, 40–80 pistettä ja yli 80 pistettä. Arviointi tehdään teurastamoilla kaikista teurastetuista parvista. Kustakin parvesta mitataan joka sadannen broilerin jalkapohja.
Vähäinen pistemäärä on tässä tilastossa tavoiteltavaa, sillä jalkapohja saa pisteitä mahdollisen ihotulehduksen ja sen tuottamien vaurioiden vakavuusasteen perusteella. Ihotulehduksen vakavuudelle löytyy kolme luokkaa: 0, 1. ja 2. Luokka 0 vastaa tervettä jalkapohjaa.

Vertailukuja muihin EU maihin ei tällä hetkellä ole saatavilla, sillä tuloksia ei kerätä keskitetysti.

Jalkapohjaindeksi perustuu EU:n antamaan broilerien hyvinvointidirektiiviin ja se on käytössä myös muissa maissa EU:n alueella. Vertailulukuja muihin EU maihin ei tosin tällä hetkellä ole saatavilla, sillä tuloksia ei kerätä keskitetysti.


TERVEET JALKAPOHJAT – TERVEET BROILERIT

Valtaosa vuosina 2015 ja 2016 mitatuista broilereista sijoittui alle 40 pisteen parviin, joiden jalkapohjat luokitellaan hyviksi. ETT:n mukaan alle 40 pisteen luokkaan sijoittuneista broilereista lähes 93 % sai alle 20 pistettä.

Hyvä jalkapohjaterveys kertoo broilerien hyvistä kasvuolosuhteista, esimerkiksi pehkun kunnosta ja lintujen suolistoterveydestä. Toimenpiteisiin johtaa 80 pisteen ylitys. Tällöin tarkastuseläinlääkäri ilmoittaa tuloksesta broilerien omistajalle tai pitäjälle sekä sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella kasvattamo on. ETT:n mukaan yli 80 pisteen parvia tulee Suomessa teuraaksi vain satunnaisesti, ja tällöinkin poikkeaman syy on tilapäinen, esimerkiksi hetkellinen ilmanvaihtoon liittyvä ongelma, rehun koostumuksen poikkeama tai vesivahinko kasvatuksen aikana. Vuonna 2012 alle 80 pisteen kategoriaan sijoittui noin 0,6 prosenttia arvioiduista broilereista, vuonna 2015 osuus oli enää 0,3 ja vuonna 2016 0,16 prosenttia.

Kuva: Siipikarjaliitto
4.9.2017