Kasvinsuojeluaineiden jäämävalvonnasta hyvät tulokset

ruokatieto, tuoteturvallisuus, koe, tapio tuomela
Kasvinsuojeluaineiden jäämävalvonnan vuoden 2011 tulosten mukaan määräyksenvastaisia tuotteita löytyi aiempia vuosia vähemmän. Kasvinsuojeluaineiden jäämiä löytyi noin puolesta tuotteista, mutta enimmäisraja ylittyi vain 1,3 prosentilla tuotteista.

Kotimaisissa tuotteista kaikki määräystenmukaisia

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä tutkittiin kotimaisista tuotteista, EU-maiden tuotteista ja EU:n ulkopuolisten maiden tuotteista. Satunnaisesti otettuja näytteitä otettiin noin 2000 kappaletta, joista etsittiin 310 eri kasvinsuojeluaineen jäämiä.

Tilanne oli parhain kotimaisissa tuotteissa. Niistä vain 30 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä, kun EU-maiden tuotteissa vastaava osuus oli 59 % ja EU:n ulkopuolisissa tuotteissa 57 %. Yksikään kotimainen tuote ei ylittänyt jäämäpitoisuuden sallittua enimmäismäärää, eli kaikki olivat määräystenmukaisia.

EU-maiden ja kolmansien maiden tuotteista kasvinsuojeluaineiden määrät ylittivät sallitun enimmäismäärän neljässä prosentissa tarkastetuista tuotteista. Kun mittausmenetelmän epävarmuus otettiin huomiin, katsottiin 1,6 % tuotteista määräysten vastaisiksi. Määräyksenvastaisista tuotteista kaksi kolmasosaa tulee EU:n ulkopuolelta.

Yksikään kotimainen tuote ei ylittänyt jäämäpitoisuuden sallittua enimmäismäärää, eli kaikki olivat määräystenmukaisia.

Monista näytteistä löytyi samanaikaisesti useiden eri kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Määräystenvastaisuus ei kuitenkaan ylity, jos mikään yksittäinen kasvinsuojeluaine ei ylitä sallittua rajaa. Eri aineiden yhteenlasketuille määrille ei ole asetettu ylärajaa.

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä tutkitaan vuosittain

Elintarvikkeiden kasvinsuojeluaineiden jäämävalvontaa toteuttaa vuosittain Evira yhteistyössä tullilaitoksen, Valviran ja kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa.

Näytteitä kerättiin hedelmistä, kasviksista, viljasta, prosessoiduista elintarvikkeista ja lastenruuista. Jos tuote todettiin määräyksenvastaiseksi, se pysäytettiin varastolle tai vedettiin pois myynnistä.

Tilasto: Kasvinsuojeluaineiden jäämävalvonta