Maatalousyrittäjien lomitus

Ruokatieto, kalastus, kuvaaja Jussi Ulkuniemi
Maatalousyrittäjien työ on muuttunut vuosien kuluessa yhtä vaativammaksi. Työtapaturmat ja ammattitaudit ovat yleisiä. Melan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tekemässä kyselyssä jaksamista edistäviksi asioiksi mainittiin säännöllinen loma, riittävä lepo ja laadukas vapaa-aika.

Lomituspalvelut ovat yksi jaksamista ja terveyttä edistävä asia ja MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät ovat oikeutettuja niihin. Lomituspalveluiden tarkoituksena on mahdollistaa maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta loman tai sairastumisen ajaksi.

Vuosiloma on maksutonta ja sitä voidaan myöntää 26 päivää vuodessa päätoimisille kotieläintalouden harjoittajille.

Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada lomituspalveluina vuosilomaa ja sijaisapua. Vuosiloma on maksutonta ja sitä voidaan myöntää 26 päivää vuodessa päätoimisille kotieläintalouden harjoittajille. Vuosilomaan oikeutetut voivat saada 120 tuntia tuettua lomitusta vuodessa. Sijaisapua puolestaan on maksullista ja sitä myönnetään silloin, kun maatalousyrittäjä ei tilapäisesti pysty huolehtimaan tilan töistä.