Normaali versio

MAATILAT JA PUUTARHAYRITYKSET MÄÄRITELLÄÄN TALOUDELLISEN TUOTOKSEN MUKAAN

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike uudisti vuonna 2013 maatilojen tilastointia yhdistämällä aiemmin erillään olleet maatila- ja puutarhayritysrekisterit. Uudistus perustuu EU:n linjaukseen, jonka mukaan puutarhatuotanto on osa maataloustuotantoa.

Rekisterit yhdistämällä tilastojen päällekkäisyydet vähenivät ja kansainvälinen tilastollinen vertailu helpottui. Rekisterien yhdistämisen myötä maatilan koon alarajaa päätettiin nostaa, koska tilastokyselyiden kohdistaminen pienimmille yrityksille ei ole tarkoituksenmukaista. Aiemmin maatilan määritelmän täytti aktiivitila, joka harjoitti maataloustuotantoa, ja jolla oli käytössään vähintään yksi hehtaari maatalousmaata. Vaihtoehtoisesti maatilaksi laskettiin myös alle yhden hehtaarin tilat, joiden taloudellinen tuotos oli vähintään yhden eurooppalaisen kokoyksikön ESU:n verran eli 1 200 euroa.


MAATILA TUOTTAA YLI 2 000 EUROA

Vuonna 2013 uudistuneen tilastointikäytännön mukaan rekisterin maatilat ja puutarhayritykset määritetään pelkästään taloudellisen tuotoksen mukaan, sillä se huomioi paremmin tilojen monimuotoisuuden.

Huomioi paremmin tilojen monimuotoisuuden.

Taloudellinen tuotos lasketaan viljelyssä olevien kasvien ja eläinmäärien perusteella, ja sen alarajaksi on sovittu 2 000 euroa. Menetelmä perustuu EU:ssa käytössä olevaan Standard Output –järjestelmään (SO 2000).

Myös tilojen tuotantosuuntaluokittelu ja maankäytön tilastointi uudistuivat. Jos yli kaksi kolmasosaa tilan kokonaistuotosta tulee yhdestä tuotteesta, kuuluu tila tätä tuotetta vastaavaan tuotantosuuntaan. Ellei tällaista tuotetta löydy, tila luokittuu sekatilaksi. Käytössä oleva maatalousmaa sisältää viljellyn alan, kesantoalan sekä muun käytössä olevan maatalousmaan.

Muutoksista johtuen vuotta 2013 vanhemmat tulokset yritysten rakenteesta eivät ole verrattavissa aiempien vuosien tilastojen kanssa.

Teksti: Laura Vartiainen (päivittänyt 24.8.2017 Anna-Maria Piipponen)