Maatilojen tilastointi uudistui vuonna 2013

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike on uudistanut tänä vuonna maatilojen tilastointia yhdistämällä aiemmin erillään olleet maatila- ja puutarhayritysrekisterit. Uudistus perustuu EU:n linjaukseen, jonka mukaan puutarhatuotanto on osa maataloustuotantoa.

Yhdistämällä rekisterit saadaan poistettua päällekkäisyyksiä sekä helpotettua kansainvälistä tilastollista vertailua.

Maatilan koon alarajaa päätettiin nostaa.

Rekisterien yhdistämisen myötä maatilan koon alarajaa päätettiin nostaa, koska tilastokyselyiden kohdistaminen pienimmille yrityksille ei ole tarkoituksenmukaista. Aiemmin maatilan määritelmän täytti aktiivitila, joka harjoitti maataloustuotantoa, ja jolla oli käytössään vähintään yksi hehtaari maatalousmaata. Vaihtoehtoisesti maatilaksi laskettiin myös alle yhden hehtaarin tilat, joiden taloudellinen tuotos oli vähintään yhden eurooppalaisen kokoyksikön ESU:n verran eli 1 200 euroa.

Maatila tuottaa yli 2 000 euroa

Uudistuneen tilastointikäytännön mukaan rekisterin maatilat ja puutarhayritykset määritetään pelkästään taloudellisen tuotoksen mukaan, sillä se huomioi paremmin tilojen monimuotoisuuden.

Huomioi paremmin tilojen monimuotoisuuden.

Taloudellinen tuotos lasketaan viljelyssä olevien kasvien ja eläinmäärien perusteella, ja uudeksi alarajaksi on sovittu 2 000 euroa. Menetelmä perustuu EU:ssa käytössä olevaan Standard Output –järjestelmään.

Myös tilojen tuotantosuuntaluokittelu ja maankäytön tilastointi uudistuvat. Jos yli kaksi kolmasosaa tilan kokonaistuotosta tulee yhdestä tuotteesta, kuuluu tila tätä tuotetta vastaavaan tuotantosuuntaan. Ellei tällaista tuotetta löydy, tila luokittuu sekatilaksi. Käytössä oleva maatalousmaa sisältää viljellyn alan, kesantoalan sekä muun käytössä olevan maatalousmaan.

Muutoksista johtuen vuoden 2013 tulokset yritysten rakenteesta eivät ole verrattavissa aiempien vuosien tilastojen kanssa.

 

Teksti: Laura Vartiainen