Normaali versio

PIENET YRITYKSET OVAT ELINTARVIKE- JA JUOMATEOLLISUUDEN KULMAKIVI

Elintarvike- ja juomateollisuus on PK-yritysvaltaista, mikä tarkoittaa, että suurin osa alan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria. PK-yritys työllistää määritelmänsä mukaan alle 250 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa.

ELINTARVIKE- JA JUOMATEOLLISUUS ON KIRJAVA KOKONAISUUS

Elintarvike- ja juomateollisuuden toimipaikkoja on 2 325 kappaletta ympäri Suomea ja niissä työskentelee 38 000 henkilöä. Tämä on 10 prosenttia koko ruoka-alan työntekijöistä ja 1 prosentti kaikkien alojen työllisistä. Elintarvike- ja juomateollisuuden yritykset parantavat alueen elinkeinoelämää tarjoamalla työpaikkoja, maksamalla veroja ja tuottamalla alueelle hyvinvointia.

Elintarviketeollisuuden rikkaus on se, että alalla toimii kaiken kokoisia yrityksiä.

Elintarviketeollisuusliitto ETL:n Hanne Mayer-Pirttijärven mukaan elintarviketeollisuuden rikkaus on se, että alalla toimii kaiken kokoisia yrityksiä. Tämä on myös tarpeen, jotta voidaan täyttää kuluttajien tarpeet ja toiveet ja valmistaa niiden mukaisia ruokia ja juomia. Erikokoiset yritykset myös tarjoavat erilaisia työpaikkoja monenlaisille elintarvikealan ammattilaisille. Valtaosassa, 67 prosentissa elintarvike- ja juomateollisuuden yrityksistä, työskentelee alle viisi henkilöä. Toimipaikoista 14 prosenttia on 10–49 työntekijän yrityksiä, ja vain 1,3 prosenttia yli 200 työntekijän yrityksiä. Huolimatta yli 200 työntekijän yritysten vähäisestä määrästä, ovat ne suurin työllistäjä elintarvike- ja juoma-alalla.

Valtaosassa, 67 prosentissa elintarvike- ja juomateollisuuden yrityksistä, työskentelee alle viisi henkilöä.

Juomien valmistus työllistää noin 2 800 henkilöä, josta valtaosa työskentelee panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa. Erilaisia juomia valmistavien yrityksien määrä lisääntyi huomattavasti 2000-luvun alussa. Vuodesta 2000 vuoteen 2014 alle 20 henkilöä työllistävien juomateollisuuden yritysten määrä kasvoi 50 prosenttia ja yli 20 henkilöä työllistävien 36 prosenttia. Vuonna 2018 alle 20 henkilön suuruisia juomateollisuuden yrityksiä oli 210 kappaletta ja yli 20 henkilön yrityksiä 18 kappaletta.

Juomien valmistus työllistää noin 2 800 henkilöä, josta valtaosa työskentelee panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa.

Mayer-Pirttijärven mukaan elintarvike- ja juomateollisuuden PK-yritysvaltaisuus ei ole tyypillistä ainoastaan Suomelle. Euroopan kaikkien elintarvike- ja juomayritysten liikevaihdosta puolet tulee PK-yrityksistä, ja jopa 63 prosenttia elintarvikealalla työskentelevistä tekee töitä PK-yrityksessä.

Kuva: Ruokatieto
Päivitetty 11.9.2019.