RUOKA-ALA ON YKSI SUOMEN TALOUDEN TUKIPILAREISTA

Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan Ruoka-ala työllistää Suomessa 340 000 henkeä, mikä on 13 prosenttia koko maan työllisistä.

Ruoka-alaan lasketaan Luonnonvarakeskuksen keväällä 2017 julkistamassa selvityksessä mukaan maatalous, elintarviketeollisuus, elintarvikekauppa ja ravitsemispalvelut. Noin neljännes ruoka-alan työllistämisvaikutuksista on välillisiä. Ruoka-alan tuottama arvonlisäys on reilu 15 miljardia euroa, yhdeksän prosenttia koko maan arvonlisäyksestä. Arvonlisäyksellä tarkoitetaan tuotannon bruttoarvon, eli tulojen, ja hankittujen välituotteiden, kuten tavaroiden ja palvelujen, erotusta, avaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Marja Knuuttila. Arvonlisäys näkyy palkansaajien palkkoina ja yrittäjien tuloina. Ruoka-ala maksaa lisäksi 10 prosenttia koko maan veroista ja tekee viisi prosenttia kansantalouden välittömistä investoinneista. Ruoka-ala on siis kansantaloudellisesti merkittävä, yksi Suomen talouden tukipilareista.

Ruoka-alan arvonlisäys on yhdeksän prosenttia koko maan arvonlisäyksestä


TYÖLLISTÄMIS- JA ARVONLISÄYSVAIKUTUKSET MAAKUNNISSA

Määrällisesti ruoka-ala työllistää eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Suhteellisesti eniten ruoka-ala luo arvonlisäystä ja työllisyyttä Pohjanmaan, Hämeen ja Savon maakunnissa. Etelä-Pohjanmaalla ruoka-alan vaikutus maakunnan arvonlisäykseen on 15 prosenttia ja työllisyyteen jopa 21 prosenttia.

Maakunnittain eniten vaihtelee elintarviketeollisuuden merkitys. Etelä-Pohjanmaalla elintarviketeollisuuden vaikutus arvonlisäykseen oli 8,6 prosenttia ja työllisyyteen 8,3 prosenttia, kun taas Lapissa vastaavat prosentit olivat 0,7 ja 1,1. Ruoan saatavuudesta eri puolella maata huolehtivien ravitsemispalvelujen ja elintarvikkeiden vähittäiskaupan suhteelliset työllistämis- ja arvonlisävaikutukset vaihtelivat vähiten.

Maatalouden suhteellisesti suurin arvonlisäysvaikutus on Keski-Pohjanmaalla, 4,9 prosenttia, ja työllistävä vaikutus Etelä-Pohjanmaalla, 10,3 prosenttia. Vähiten maataloudella on merkitystä Uudenmaan taloudessa.

Suhteellisesti eniten ruoka-ala luo arvonlisäystä ja työllisyyttä Pohjanmaan, Hämeen ja Savon maakunnissa.

29.8.2017