Työtapaturmat yleisiä elintarviketeollisuudessa ja maataloudessa

ruokatieto, työturvallisuus, mies puimurissa, tapio tuomela
Tietohaarukkaan on valittu elintarvikealan tilannetta kuvaamaan lukuja elintarviketeollisuustyöntekijöiden ja maatalousyrittäjien työtapaturmista. Molemmat alat ovat tapaturmariskiltään korkeita eli niissä sattuu työtapaturmia huomattavasti useammin kuin muilla aloilla. Maataloudessa sattuvat tapaturmat ovat lisäksi seurauksiltaan keskimääräistä vakavampia.

Alojen tyypilliset piirteet johtavat turmiin

Tuoreimpana tilastoituna vuotena eli vuonna 2011 kaikilla aloilla sattui 100 000 henkeä kohden mitattuna 2109 työtapaturmaa, kun vastaava luku maatalousyrittäjillä oli 5048.  Vuonna 2013 maatalousyrittäjille sattui 4994 työtapaturmaa. Elintarviketeollisuustyöntekijöiden tapaturmia on tilastoitu viimeksi vuonna 2010, jolloin luku oli 6919. 

Riski joutua työtapaturman uhriksi oli siis näillä aloilla jopa kaksin- ja kolminkertainen. Molemmilla aloilla sattui kuitenkin vähemmän työtapaturmia kuin edeltävänä vuonna.

Työtapaturmien yleisiä syitä alalla ovat esimerkiksi esineisiin satuttaminen, voima- ja käsikäyttöiset työkalut sekä kaatuminen ja liukastuminen.

Molemmilla aloilla tehdään fyysistä työtä, mikä osaltaan altistaa tapaturmille. Maataloudessa suuri osa työtapaturmista tapahtuu eläintenhoitotyön yhteydessä. Myös kylmällä on osuutta moniin työtapaturmiin.

Elintarviketeollisuustyölle on puolestaan tyypillistä toistotyö, voimaa vaativat liikkeet ja yläraajakuormitus. Työtapaturmien yleisiä syitä alalla ovat esimerkiksi esineisiin satuttaminen, voima- ja käsikäyttöiset työkalut sekä kaatuminen ja liukastuminen.

Sekä edellä mainituilla aloilla että kaikilla aloilla ylipäätään työtapaturmia sattuu enemmän miehille kuin naisille. Tämä johtuu myös siitä, että miehet työskentelevät tapaturma-alttiilla aloilla naisia useammin.

Sairauspoissaolot heijastuvat yritykseen

Tilastokeskus pitää tilastoa sellaisista työtapaturmista, jotka ovat johtaneet vähintään neljä päivää kestäneeseen työkyvyttömyyteen. Työtapaturmien määrä näkyy suoraan sairauspoissaolojen määrässä, mikä puolestaan heijastuu yrityksen toimintaan. Työtapaturmien vähentäminen onkin olennainen osa työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Työtapaturmien seurauksena on pahimmillaan henkilön menehtyminen. Elintarvikealaa tarkastellessa kuolemaan johtaneita työtapaturmia on viime vuonna sattunut erityisesti maatalousyrittäjille: maatalousyrittäjiä menehtyi työtapaturman seurauksena vuonna 2011 neljä henkilöä ja vuonna 2010 kuusi. Elintarviketeollisuudessa ei tapahtunut vuosien 2010 ja 2009 aikana yhtäkään kuolemaan johtanutta tapausta.

Tilasto: Työtapaturmat