Ruokatavat

Tässä osiossa perehdytään kattamiseen, pöytätapoihin ja ruuan tarjoilemiseen. Osiossa kerrotaan myös, miten ruokailutavat ovat muuttuneet 1900-luvun alusta tähän päivään.

Ruokatieto, kattaus